Współpraca Instytutu Pojazdów Mechanicznych i Transportu z Instytutem Transportu Samochodowego

W dniu 10 sierpnia 2017 roku delegacja Instytutu Pojazdów Mechanicznych i Transportu, Dyrektor dr hab. inż. Jerzy Jackowski, prof. WAT, Zastępca Dyrektora ds. Kształcenia dr inż. Andrzej Żuchowski oraz prof. dr hab. inż. Leon Prochowski przebywali z wizytą w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie. Celem spotkania było zaprezentowanie działalności ITS i jego infrastruktury badawczej oraz dyskusja nad wspólnymi obszarami współpracy. W spotkaniu ze strony ITS uczestniczyli:

    prof. nzw. dr hab. inż. Marcin Ślęzak – Dyrektor ITS,
    dr hab. inż. Andrzej Świderski – Zastępca Dyrektora ds. Naukowych,
    dr Ewa Dębicka – Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju.
 

Instytut Transportu Samochodowego koordynuje oraz prowadzi badania naukowo-wdrożeniowe w dziedzinie transportu samochodowego, w szczególności w zakresie ekonomii i organizacji transportu, bezpieczeństwa ruchu drogowego, okresowych badań technicznych pojazdów dopuszczających do ruchu po drogach publicznych, certyfikacji akcesoriów i wyposażenia pojazdów, ochrony środowiska, telematyki i psychologii transportu. ITS realizuje szereg projektów badawczych w tym obszarze, finansowanych między innymi ze środków Unii Europejskiej, dotyczące między innymi elektromobilności, zastosowania metanu i wodoru do zasilania silników spalinowych, szkolenia kandydatów na kierowców oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. ITS jest jednym ze współorganizatorów realizowanych w Instytucie Pojazdów Mechanicznych i Transportu na Wydziale Mechanicznym WAT studiów podyplomowych Bezpieczeństwo ruchu drogowego i rzeczoznawstwo samochodowe.

Podczas wizyty delegacja IPMiT w towarzystwie dyrekcji ITS zapoznała się z wybranymi laboratoriami naukowo-badawczymi ITS, między innymi z Polskim Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Centrum Badań Materiałowych, Pracownią Obsługi i Diagnostyki Samochodowej, Centrum Usług Motoryzacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych oraz Pracownią Psychologii Transportu i Symulatorów Jazdy.

W trakcie dyskusji wiele uwagi poświęcono wzajemnej współpracy w zakresie projektów badawczych z obszaru transportu oraz obronności i bezpieczeństwa, praktyk i staży studenckich w ITS, staży naukowych i podnoszenia kwalifikacji pracowników naukowych, organizacji konferencji oraz seminariów naukowych.

Spotkanie z przedstawicielami Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie było wstępem do kolejnych roboczych wizyt i wzajemnych ustaleń, których celem będzie rozpoczęcie wspólnych przedsięwzięć.

Opracował: dr inż. Grzegorz Trawiński

 


 Home...