Współpraca z zakładami Cegielskiego

Porozumienie o współpracy pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną, a spółką H. Cegielski – Poznań S.A. podpisali 25 sierpnia rektor-komendant WAT płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek oraz wiceprezes Zarządu ds. restrukturyzacji HCP Bogdan Pilch i prokurent Wojciech Więcławek.

Spółka H.Cegielski-Poznań S.A. jest globalnym dostawcą systemów z sektorów: energetyki, transportu kolejowego, gazu i petrochemii, produkcji specjalnej, konstrukcji stalowych oraz szeroko pojętej inżynierii środowiska. Właścicielem HCP jest skarb państwa. Spółka posiada długoletnie doświadczenie w produkcji na potrzeby wojska, a strategia rozwoju firmy zakłada dalszy wzrost i rozszerzenie oferty produktów dla Sił Zbrojnych RP.

Podpisane porozumienie ma zapoczątkować wszechstronną współpracę WAT i HCP. Pozwoli spółce na pozyskanie nowych innowacyjnych rozwiązań, przyczyni się do uzyskania przewagi technologicznej nad konkurencją i ułatwi wdrażanie opracowanych w WAT urządzeń. Porozumienie obejmuje wspólne prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, udział WAT w pracach realizowanych w HCP oraz wspólne ubieganie się o dofinansowanie projektów z zakresu technologii obronnych.

Gwarantem wysokiej pozycji spółki na rynku jest posiadanie dobrych specjalistów z różnych dziedzin nauki i techniki. Ważnym elementem porozumienia są zatem uzgodnienia dotyczące prowadzenia staży, praktyk zawodowych, miejsc pracy, a także doktoratów wdrożeniowych w HCP dla studentów, doktorantów
i absolwentów WAT.

W zakresie kształcenia studentów porozumienie pozwoli na uruchamianie w WAT kierunków studiów i specjalności związanych z potrzebami wynikającymi
z prowadzenia przez firmę produkcji specjalnej. Dostosowywanie kierunków studiów do potrzeb rynku jest niezmiernie ważne dla przyszłych absolwentów. Współpraca WAT i HCP w tym zakresie jest jednym z wielu przykładów dostosowywania oferty edukacyjnej Akademii do realnych potrzeb rynku.

Porozumienie w znacznej mierze realizowane będzie przez Wydział Mechaniczny. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele WME: prodziekan ds. kształcenia prof. dr hab. inż. Marian Klasztorny, dyrektor Instytutu Pojazdów Mechanicznych i Transportu dr hab. inż. Jerzy Jackowski, a ze strony HCP pełnomocnik Zarządu ds. produkcji specjalnej Piotr Kołacz.

Po podpisaniu porozumienia odbyło się spotkanie robocze w Instytucie Pojazdów Mechanicznych i Transportu mające na celu dokonanie uzgodnień
w obszarze przyszłej współpracy.

Uzgodniono również udział delegacji IPMiT w Seminarium HCP nt. „Pojazdy opancerzone 4x4 – siła tradycji”, odbywającym się w ramach MSPO 2017 w dniu 07.09. w Kielcach. Na seminarium referat nt. „Globalna analiza rynku oraz tendencje rozwojowe ciężkich pojazdów opancerzonych 4x4” wygłosi
dr inż. Marcin Wieczorek.

Udział w tym spotkaniu wzięli:

  ze strony H. Cegielski-Poznań S.A.
  Pan Piotr Kołacz - Pełnomocnik Zarządu ds. produkcji specjalnej
  Pan Dariusz Kinast - Konsultant Zarządu
  ze strony IMPiT WME WAT
  dr hab. inż. Jerzy Jackowski, prof. WAT – Dyrektor Instytutu Pojazdów Mechanicznych i Transportu,
  dr inż. Marcin Wieczorek – Kierownik Zakładu Konstrukcji Pojazdów i Bezpieczeństwa Transportu,
  dr inż. Bolesław Giemza – Pełnomocnik Dyrektora Instytutu ds. nauki i rozwoju.
   
   
   

 

 


 Home...