Współpraca Instytutu Pojazdów Mechanicznych i Transportu z Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Urządzeń Mechanicznych Sp. z o.o.

W dniu 30 sierpnia 2017 roku Dyrektor Instytutu Pojazdów Mechanicznych i Transportu dr hab. inż. Jerzy Jackowski prof. WAT wraz z Zastępcą ds. Kształcenia dr. inż. Andrzejem Żuchowskim oraz ppor. mgr. inż. Marcinem Żmudą przebywali z wizytą w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Urządzeń Mechanicznych (OBRUM) w Gliwicach. W spotkaniu ze strony OBRUM uczestniczyli:

  • Tomasz Kurczek – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowo-Handlowy,
  • Antoni Kurzeja – Kierownik Biura Symulatorów,
  • Joanna Hatossy-Nogaj – Kierownik Biura Handlu i Marketingu
  • Marceli Erm - Specjalista ds. techniczno-handlowych

Celem spotkania było zaprezentowanie obszarów działalności OBRUM, jego infrastruktury naukowo-badawczej i osiągnięć, w tym najnowszych rozwiązań wypracowanych w Biurze Symulatorów. Delegacja IPMiT została zapoznana z wybranymi laboratoriami naukowo-badawczymi, symulatorami i trenażerami, aplikacjami poszerzonej rzeczywistości oraz zaawansowanymi systemami projekcji (np. CAVE 3D) opracowanymi w OBRUM-ie.

 

      

 

Podczas rozmowy najwięcej uwagi poświęcono wzajemnej współpracy w zakresie projektów badawczych oraz możliwościom wykorzystania aplikacji wirtualnej rzeczywistość i trenażerów w szkoleniu podchorążych specjalności służby czołgowo-samochodowej.

 

Ośrodek Badawczo Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych jest jedyną tego typu jednostką badawczo-rozwojową w Polsce, która opracowuje rozwiązania oraz produkty przeznaczone dla Sił Zbrojnych RP, ale także dla gospodarki narodowej. Posiada kadrę naukowo-techniczną, której wysokie kwalifikacje umożliwiają pracę nad nowymi produktami od etapu wstępnej koncepcji do gotowego produktu, produkowanego seryjnie. Efektem działalności OBRUM są między innymi będące na wyposażeniu Wojska Polskiego wozy zabezpieczenia technicznego WZT-2 i WZT-3, maszyna inżynieryjno-drogowa MID, samobieżny ustawiacz min SUM, mosty szturmowe B-75 i PMC-90 czy trenażery załóg czołgowych od SJ-01 do SJ-09A. Obecnie OBRUM realizuje kolejne prace związane z modernizacją sprzętu wojskowego.

Opracowali: ppor. mgr inż. Marcin Żmuda,
dr inż. Grzegorz Trawiński

 

 


 Home...