Udział delegacji Instytutu Pojazdów Mechanicznych i Transportu w Seminarium „Pojazdy opancerzone 4x4 – siła tradycji”

W dniach od 5 do 8 września 2017 roku odbył się XXV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach. Jubileuszowy MSPO był rekordowy pod względem liczby wystawców (618 z 27 krajów) oraz liczby zwiedzających (ponad 40 000). Przedstawiciele polskich oraz zagranicznych firm zaprezentowali podczas Salonu różnego rodzaju produkty oferowane na potrzeby Sił Zbrojnych i innych służb mundurowych, między innymi sprzęt pancerny i pojazdy kołowe.

 

 

Podczas MSPO odbyło się wiele imprez towarzyszących. Jedną z nich było seminarium zorganizowane przez Spółkę Akcyjną H. Cegielski - Poznań pt. „Pojazdy opancerzone 4x4 – siła tradycji”, które odbyło się w dniu 7 września. W seminarium uczestniczyła delegacja Instytutu Pojazdów Mechanicznych i Transportu w składzie:

    - dr hab. inż. Jerzy Jackowski prof. WAT, Dyrektor Instytutu,
    - dr inż. Bolesław Giemza, pełnomocnik ds. nauki i rozwoju w Instytucie,
    - dr inż. Marcin Wieczorek, kierownik Zakładu Konstrukcji Pojazdów i Bezpieczeństwa Transportu.

Zasadniczą treścią Seminarium była prezentacja dwóch pojazdów opancerzonych 4x4 HUSAR i COBRA II, które stanowią propozycję zakładów HCP (we współpracy z firmami Tatra i Otokar) dla Sił Zbrojnych RP, opracowane w ramach programów „Pegaz” i „Kleszcz”. Delegacja IPMiT z zainteresowaniem zapoznała się z konstrukcją obu pojazdów.


 

W trakcie seminarium dr inż. Marcin Wieczorek wygłosił referat nt. „Globalna analiza rynku oraz tendencje rozwojowe ciężkich pojazdów opancerzonych 4x4”. W wystąpieniu dr Wieczorek przedstawił krótką analizę światowego rynku pojazdów opancerzonych. Wskazał na główne kierunki rozwoju i prognozowane zapotrzebowanie na różne typy pojazdów użytkowanych przez wojsko oraz oczekiwane od nich cechy bojowych - głównie zabezpieczenie przed ostrzałem z broni balistycznej oraz oddziaływaniem min i ładunków wybuchowych. Przybliżył podstawowe rozwiązania kołowych samochodów opancerzonych w układzie 4×4 o masie całkowitej w zakresie 9÷14 ton, produkowanych przez czołowych wytwórców oraz wskazał podstawowe programy i tendencje rozwojowe w ich konstrukcji, wynikające także z doświadczeń ostatnich konfliktów zbrojnych. W końcowej części wystąpienia dr Wieczorek zwrócił uwagę na programy polskiej armii dotyczące wielozadaniowego pojazdu wojsk specjalnych (PEGAZ), samochodu osobowo-ciężarowego (MUSTANG) oraz lekkiego transportera opancerzonego (KLESZCZ), w których jeden nowoczesny modułowy pojazd z układem napędowym 4×4 (lub w rozwinięciu 6×6) mógłby zapewnić spełnienie większości ze stawianych wymagań.

Podczas wizyty w Kielcach delegacja Instytutu odbyła także robocze spotkanie z przedstawicielami zakładów HCP, podczas którego wstępnie omówiono możliwości współpracy w zakresie doskonalenia konstrukcji i badań pojazdów przeznaczonych dla Wojska Polskiego. Spotkanie stanowiło początek realizacji zawartego w dniu 25 sierpnia 2017 roku porozumienie o współpracy pomiędzy Spółką Akcyjną H. Cegielski – Poznań S.A. a Wojskową Akademią Techniczną, które podpisali ze strony HCP wiceprezes Zarządu ds. restrukturyzacji Bogdan Pilch oraz prokurent Wojciech Więcławek, a ze strony WAT Rektor-Komendant dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, prof. WAT.

Opracowali: dr inż. Bolesław Giemza,
dr inż. Grzegorz Trawiński

 

 


 Home...