XVI Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania

W dniach 12-15 września w Pułtusku odbyła się XVI Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania zorganizowana przez Polską Grupę Mechaniki Pękania i Instytut Budowy Maszyn Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, prof. WAT oraz Komitet Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. Komitetowi Organizacyjnemu Konferencji przewodniczył dr hab. inż. Lucjan Śnieżek, prof. WAT, a Komitetowi Naukowemu – prof. dr hab. Dorota Kocańda.

Program konferencji wypełniły sesje tematyczne, w ramach których prelegenci z 10 krajowych uczelni wygłosili łącznie 28 referatów. Obrady uświetniła uroczysta sesja Polskiej Grupy Mechaniki Pękania poświęcona jubileuszowi 70-lecia urodzin Pana Profesora Andrzeja Neimitza, wybitnego naukowca zajmującego się mechaniką pękania oraz wieloletniego reprezentanta środowiska krajowego na forum międzynarodowym. W trakcie konferencji wybrano na kolejną kadencję Komitet Naukowy Polskiej Grupy Mechaniki Pękania, w którego skład weszli: prof. dr hab. inż. Andrzej Neimitz (PŚk), prof. dr hab. Dorota Kocańda (WAT), prof. dr hab. inż. Jerzy Kaleta (PWr), prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda (PO), dr hab. inż. Dariusz Boroński (UTP w Bydgoszczy), dr hab. inż. Jarosław Gałkiewicz (PŚk), dr hab. inż. Tomasz Machniewicz (AGH), dr hab. inż. Dariusz Rozumek (PO) , dr hab. inż. Lucjan Śnieżek (WAT), dr hab. inż. Lucjan Witek (PRz). Wszystkie wydarzenia cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Obrady odbywały się w murach XV-wiecznego zamku nad Narwią w hotelu Dom Polonii w Pułtusku. Niezwykły klimat zamkowych wnętrz i możliwość obcowania z przyrodą otaczającą zamek pozytywnie wpływała na atmosferę i poziom obrad konferencji.

Komitet Naukowy Polskiej Grupy Mechaniki Pękania wysoko ocenił organizację XVI Krajowej Konferencji Mechaniki Pękania przez Wojskową Akademię Techniczną i podjął decyzję o powierzeniu organizacji kolejnej edycji konferencji Politechnice Opolskiej.

 

 

 

 

 


 Home...