Udział przedstawicieli Instytutu Pojazdów Mechanicznych i Transportu w X Konferencji Profilaktyki Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

W dniach od 2 do 4 października odbyła się jubileuszowa, X Konferencją Profilaktyki Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym Pojazdów Sił Zbrojnych RP. Konferencja, organizo-wana corocznie przez Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk, tym razem odbyła się w Wojskowym Domu Wypoczynkowym w Rynii k. Warszawy.

 

 

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej oraz instytucji spoza tego resortu, między innymi:

  - Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,
  - Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych,
  - Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej,
  - Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej,
  - Regionalnych Baz Logistycznych,
  - 10 Brygady Logistycznej,
  - 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego Koszalin,
  - Komendy Głównej Policji,
  - Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej,
  - Instytutu Transportu Samochodowego,
  - Wojskowej Akademii Technicznej.

Głównym celem konferencji była analiza stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym pojazdów Sił Zbrojnych RP oraz efektywności i skuteczności prowadzonej w tym zakresie działalności profilaktyczno-prewencyjnej.

 

  

 

Na zaproszenie organizatora w konferencji uczestniczyli przedstawiciele Instytutu Pojazdów Mechanicznych i Transportu Wydziału Mechanicznego WAT - Dyrektor Instytutu dr hab. inż. Jerzy Jackowski, prof. WAT oraz dr inż. Tadeusz Wysocki. W drugim dniu obrad dr inż. Tadeusz Wysocki poprowadził szeroką dyskusję panelową uczestników konferencji dotyczącą doskonalenia profilaktyki w zakresie bezpieczeństwa pojazdów wojskowych w ruchu drogowym, w tym doskonalenia metod i technik profilaktycznego oddziaływania na środowisko kierowców pojazdów wojskowych.

W przerwie obrad konferencji wykonano pamiątkowe zdjęcie jej uczestników.

 

 

Opracowali: dr inż. Tadeusz Wysocki,
dr inż. Grzegorz Trawiński

 

Wszystkie fotografie - IWSZ

 

 


 Home...