Konferencja naukowa E-MOBILNOŚĆ

W dniach 21 i 22 września 2017 roku odbyła się konferencja naukowa E-MOBILNOŚĆ „Wyzwania, szanse i zagrożenia”, poświęcona projektowaniu, badaniu i eksploatacji pojazdów elektrycznych. Problematyka pojazdów z napędem elektrycznym jest istotna ze względu na szanse, jakie daje upowszechnienie pojazdów elektrycznych – zmniejszenie lokalnej emisji zanieczyszczeń, ograniczenie hałasu, rozwój techniczny i zwiększenie niezawodności pojazdów. Popularyzacja pojazdów z napędem elektrycznym wymaga rozwiązania szeregu problemów technicznych i organizacyjnych, związanych z obniżeniem kosztów i ułatwieniem eksploatacji (np. szybkie ładowanie wysokonapięciowych baterii).

 

  

 

Współorganizatorami konferencji byli:

 • Wydział Inżynierii i Zarządzania Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie – gospodarz konferencji,
 • Instytut Pojazdów Mechanicznych i Transportu Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej,
 • Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej,
 • Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał prezydent Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania prof. dr hab. inż. Jan Misiak.

W konferencji wzięło udział prawie 100 osób, przedstawicieli krajowych ośrodków naukowo-badawczych oraz instytucji i stowarzyszeń związanych z motoryzacją. Podczas ośmiu sesji plenarnych i specjalistycznych zaprezentowanych zostało 42 referatów (prezentacji), poświęconych nie tylko ściśle problematyce konferencji (pojazdom elektrycznym), ale także zagadnieniom związanym z szeroko rozumianą problematyką pojazdów mechanicznych, badaniom właściwości ich elementów oraz zagadnieniom technologicznym.

 

  

 

Referaty po uzyskaniu pozytywnych recenzji zostaną opublikowane w renomowanych, wysokopunktowanych czasopismach naukowych z wykazu B Listy czasopism punktowanych MNiSW:

  - Journal of KONES – język publikacji angielski,
  - The Archives of Automotive Engineering (Archiwum Motoryzacji) – język publikacji angielski lub polski,
  - Machine Dynamics Research - język publikacji angielski.

 

 

Duże zainteresowanie uczestników konferencji wzbudził panel dyskusyjny, podczas którego:

  - Ryszard Cota, Prezes Info-Ekspert Sp. z o.o.,
  - Bartosz Dubiński, Prezes Mazowieckiej Agencji Energetycznej,
  - Alfred Franke, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych,
  - Leszek Ruta, członek Zarządu ds. Operacyjnych Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie,
  - Leszek Turek, Prezes Zarządu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów,

 

odpowiadali najpierw na pytania moderatora, mgr inż. Bogusława Pijanowskiego, Zastępcy Dyrektora ds. Rozwoju i Wdrożeń Przemysłowego Instytutu Motoryzacji, a następnie na pytania uczestników konferencji. Dotyczyły one zagadnień dotyczących szeroko rozumianej problematyki pojazdów elektrycznych, między innymi kwestii normatywnych, zakresu i sposobu badań technicznych pojazdów elektrycznych, szkolenia pracowników serwisów samochodowych zajmujących się obsługą i naprawą pojazdów elektrycznych, zakresu i zasad napraw pojazdów elektrycznych czy wykorzystania e-pojazdów w transporcie zbiorowym.

 

Przebieg konferencji podsumowali: prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski, Dziekan Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej oraz dr hab. inż. Jerzy Jackowski, Dyrektor Instytutu Pojazdów Mechanicznych i Transportu Wydziału Mechanicznego WAT.

 

Opracowł: dr inż. Grzegorz Trawiński
Wszystkie fotografie: - Barbara Balawejder, WSEiZ

 

Konferencja E-MOBILNOŚĆ odbyła się po raz pierwszy, Jej organizacja była możliwa dzięki współpracy różnych ośrodków naukowo-badawczych. Współorganizatorzy konferencji wyrażają nadzieję, że konferencja E-MOBILNOŚĆ będzie się rozwijała i odbywała cyklicznie. Kolejna planowana jest za rok, w Wojskowej Akademii Technicznej.

 

Zapraszamy!

 

 


 Home...