58 Uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego w Wydziale Mechanicznym WAT

W dniu 6 października 2017r. po raz 58 na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego.

W uroczystości udział wzięły władze Uczelni: Rektor Wojskowej Akademii Technicznej JM płk dr hab. inż. Tadeusz SZCZUREK, prof. WAT, Prorektor ds. Wojskowych płk dr inż. Artur KRÓL, Prorektor ds. Kształcenia dr hab. inż. Zdzisław BOGDANOWICZ, prof. WAT oraz Kanclerz WAT mgr Adam WRONECKI, i jego Zastępca – Szef Logistyki płk mgr inż. Emil KARDASZUK, Kwestor WAT mgr Janusz GUZKA.

Uroczysta inauguracja odbyła się w sali kinowej Klubu WAT i zgromadziła nie tylko grono profesorskie, nauczycieli akademickich, pracowników wydziału, studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, ale również licznie przybyłych gości.

 

   

 

Wśród nich dziekanów macierzystej uczelni, przedstawicieli instytucji MON, rektorów i dziekanów zaprzyjaźnionych uczelni i wydziałów, dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół średnich, dyrektorów instytutów naukowych i zakładów przemysłowych, oraz kierowników działów centralnej administracji naszej Alma Mater. Obecni byli także absolwenci Wydziału rocznik 1967-69 oraz kapelan WAT ks. mjr dr Ireneusz BIRUŚ.

W uroczystości udział wzięła delegacja z Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze pod przewodnictwem Dyrektora Pani mgr Ewy GANO.
W składzie delegacji znaleźli się nauczyciele i grupa kilkudziesięciu uczniów.

   

 

Dziekan Wydziału Mechanicznego dr hab. inż. Jerzy MAŁACHOWSKI, prof. WAT w swym wystąpieniu inauguracyjnym serdecznie przywitał przybyłych na uroczystość zaproszonych gości, szczególnie ciepło i serdecznie przywitał studentów i doktorantów I roku studiów, przedstawił studentom kadrę kierowniczą Wydziału i Jednostek Organizacyjnych oraz przedstawił uczestnikom uroczystości w szerokim ujęciu działalność dydaktyczną i naukową wydziału.

   

 

Ważnym momentem uroczystości była immatrykulacja, czyli akt przyjęcia w poczet studentów i doktorantów uczelni.

Dziekan Wydziału poprowadził immatrykulację doktorantów i studentów pierwszego roku studiów.

Tradycyjnie w tej ceremonii uczestniczyli najlepsi studenci i doktoranci przyjęci na studia. Przedstawiciele studentów i doktorant po złożeniu ślubowania otrzymali symboliczne indeksy wręczone przez JM Rektora WAT i Dziekana Wydziału Mechanicznego wręczone przez JM Rektora WAT i Dziekana Wydziału Mechanicznego.

Zaszczytu otrzymania symbolicznych indeksów doznali studenci:

  • mgr inż. Łukasz RYKAŁA - uczestnik studiów doktoranckich w dyscyplinie „budowa i eksploatacja maszyn”, absolwent Politechniki Rzeszowskiej
  • szer. pchor. Mateusz DĄBROWSKI - student stacjonarnych studiów I stopnia kierunek „mechanika i budowa maszyn” specjalność maszyny inżynieryjne, absolwent I LO im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie
  • szer. pchor. Piotr NOWAK- kandydat na żołnierza zawodowego na kierunku „mechanika i budowa maszyn”, specjalność czołgowo samochodowa, absolwent II LO im. Czesława Miłosza w Jaworznie
  • szer. pchor. Piotr URBANOWICZ - kandydat na żołnierza zawodowego na kierunku „mechanika i budowa maszyn”, specjalność maszyny inżynieryjne, absolwent I LO im. Stanisława Żeromskiego w Ełku
  • Tomasz MANTUR - student stacjonarnych studiów I stopnia kierunek „mechanika i budowa maszyn”, absolwent I LO im. A. Mickiewicza w Białymstoku
  • Paweł BANASZEK - student stacjonarnych studiów I stopnia kierunek „logistyka”, absolwent CXXII Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Domeyki w Zespole Szkół nr 51 w Warszawie
  • Zuzanna WRÓBEL - studentka stacjonarnych studiów I stopnia kierunek „logistyka”, absolwentka Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Iłży
  • Monika KRYCZKA - studentka stacjonarnych studiów I stopnia kierunek „biogospodarka”, absolwentka Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rykach
  • Łukasz WIŚNIEWSKI - student niestacjonarnych studiów I stopnia kierunek „mechanika i budowa maszyn”, absolwent XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego

 

   

 

   

 

W imieniu braci studenckiej zwrócił się do zebranych Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Mechanicznego st. szer. pchor. Łukasz MAKARYK, który życzył studentom I rok studiów pomyślności, najlepszych wyników w nauce, wytrwałości w dążeniu do zamierzonych celów i wielu sukcesów. Kapelan WAT ks. mjr dr Ireneusz BIRUŚ życzył studentom wszystkiego najlepszego, mało nauki i wyrozumiałych wykładowców.

   

 

Po wygłoszeniu przez Dziekana Wydziału dr hab. inż. Jerzego MAŁACHOWSKIEGO, prof. WAT formuły rozpoczęcia roku akademickiego 2017/2018 odśpiewano pieśni „Gaudeamus igitur”.

W inauguracji roku akademickiego udział wzięli tegoroczni absolwenci Wydziału Mechanicznego, otrzymując z rąk Rektora WAT i Dziekana Wydziału dyplomy ukończenia studiów.

   

 

 

W czasie inauguracji wyróżniono absolwentów za ukończenie studiów z wyróżnieniem i za prace dyplomowe oraz uhonorowano osoby pamiątkowym medalem „Za zasługi dla Wydziału Mechanicznego”. Wyróżnienia wręczył Rektor WAT i Dziekan WME.

Za ukończenie studiów drugiego stopnia z wynikiem bardzo dobry z wyróżnieniem w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 Dziekan WME wyróżnił 8. absolwentów z kierunku „logistyka”: mgr inż. Karolina DOBROWOLSKA, mgr inż. Daria GROM, mgr inż. Anna KOPICZKO, mgr inż. Luiza MOLENDA, mgr inż. Paulina NOWAK, mgr inż. Barbara POBÓG – RADAŁOWICZ, mgr inż. Aleksandra ORLIŃSKA, mgr inż. Kacper PUCHALSKI.

 

 

Na wniosek komisji egzaminacyjnych Dziekan WME wyróżnił autorów prac dyplomowych na kierunku studiów „mechanika i budowa maszyn”

- w kategorii praca magisterska:

 1. mgr inż. Łukasz BRODA za pracę na temat: „Badania odporności balistycznej kompozytu warstwowego wytworzonego metodą wybuchowego łączenia”, Promotor pracy: dr hab. inż. Lucjan ŚNIEŻEK, prof. WAT
 2. mgr inż. Mateusz FAŁEK za pracę na temat: „Analiza wytrzymałości kompozytowej struktury dźwigara głównego skrzydła samolotu w obszarze mocowania do kadłuba”, Promotor pracy: dr hab. Elżbieta SZYMCZYK, prof. WAT
 3. mgr inż. Mateusz KAROLAK za pracę na temat: „Opracowanie i analiza wytrzymałości podzespołów układu transportu naczepą i rozładunkowo/załadunkowego modułów pływających”, Promotor pracy: dr inż. Wiesław KRASOŃ
 4. mgr inż. Michał KUCEWICZ za pracę na temat: „Symulacje numeryczne elementów wykonanych w technologii druku 3D pod kątem energochłonności”, Promotor pracy: dr inż. Paweł BARANOWSKI
 5. mgr inż. Ewa MICHALCZYK za pracę na temat: „Projekt protezy stawu kolanowego oraz analiza jej wpływu na biomechanikę ruchu”, Promotor pracy: dr inż. Kamil SYBILSKI
 6. mgr inż. Łukasz MÓRAWSKI za pracę na temat: „Badanie działania układu zasilania paliwem typu common rail z wtryskiwaczami CRIN4 (HADI) firmy Bosch”, Promotor pracy: dr inż. Grzegorz TRAWIŃSKI
 7. mgr inż. Paweł SŁAWEK za pracę na temat: „Opracowanie i analiza numeryczna rozwiązań konstrukcyjnych mobilnej modułowej platformy pływającej”, Promotor pracy: dr inż. Wiesław KRASOŃ
 8. mgr inż. Damian STANISZEWSKI za pracę na temat: „Projekt podnośnikowej platformy obsługowej dla robota o masie własnej 500 kg”, Promotor pracy: ppłk dr inż. Tomasz MUSZYŃSKI
 9. mgr inż. Paweł TARKOWSKI za pracę na temat: „Projekt lekkiego podnośnika załadowczego do pojazdów o DMC 3500 kg”, Promotor pracy: ppłk dr inż. Tomasz MUSZYŃSKI
 10. mgr inż. Wojciech TURCZYN za pracę na temat: „Analiza systemów mechatronicznych w układzie kierowniczym samochodu”, Promotor pracy: dr inż. Marcin WIECZOREK
 11. mgr inż. Wojciech WDOWIŃSKI za pracę na temat: „Analiza wytrzymałości sierpowego zamka łączącego łopatkę z tarczą sprężarki turbiny gazowej”, Promotor pracy: dr hab. Elżbieta SZYMCZYK, prof. WAT
 12. ppor. mgr inż. Michał WOJCIECHOWSKI za pracę na temat: „Projekt wstępny zawieszenia dla wielozadaniowego gąsienicowego wozu bojowego” Promotor pracy: dr hab. inż. Piotr RYBAK, prof. WAT
 13. mgr inż. Mateusz ZIUBIŃSKI za pracę na temat: „Diagnostyka deformacji nadwozia samochodu po czołowo-bocznym zderzeniu pojazdów” Promotor pracy: prof. dr hab. inż. Leon PROCHOWSKI

- w kategorii praca inżynierska:

 1. inż. Mateusz KALISZ za pracę na temat: „Badania perforacji panelu Al-Ti/SiC wybranym pociskiem przeciwpancernym", Promotor pracy: dr hab. inż. Lucjan ŚNIEŻEK, prof. WAT
 2. sierż. pchor. inż. Marcin ŁAZARZ za pracę na temat: „Ocena parametrów użytkowych mostu pontonowego z połączeniami przegubowymi", Promotor pracy: ppłk dr inż. Tomasz MUSZYŃSKI

 

Na wniosek komisji egzaminacyjnych Dziekan WME wyróżnił autorów prac dyplomowych na kierunku studiów „logistyka”:

- W kategorii praca magisterska:

 1. mgr inż. Karolina BONKOWSKA za pracę na temat: „Opracowanie aplikacji do przeprowadzenia klasyfikacji zapasów w przedsiębiorstwie", Promotor pracy: płk dr inż. Jarosław ZIÓŁKOWSKI
 2. mgr inż. Michał CZARNECKI za pracę na temat: „Zastosowanie pojazdu jako nośnika danych w miejskiej sieci informacyjnej", Promotor pracy: ppłk dr inż. Jarosław ZELKOWSKI
 3. mgr inż. Karolina DOBROWOLSKA za pracę na temat: „Wpływ rozwiązań techniczno-organizacyjnych obiektu logistycznego na koszty magazynowania", Promotor pracy: płk dr n. społ., mgr inż. Mariusz GONTARCZYK
 4. mgr inż. Maja GAWRYLUK za pracę na temat: „Modelowanie procesów magazynowych", Promotor pracy: dr hab. inż. Marian BRZEZIŃSKI, prof. WAT
 5. mgr inż. Daria GROM za pracę na temat: „Organizacja przeładunku pomiędzy transportem śródlądowym a samochodowym”, Promotor pracy: ppłk dr n społ., mgr inż. Jarosław SIECZKA
 6. mgr inż. Anna KOPICZKO za pracę na temat: „Modernizacja i doskonalenie jakości opakowań jednostkowych i ich znaczenie dla konsumenta", Promotor pracy: dr n. społ., inż. Andrzej JANICKI
 7. mgr inż. Piotr LISIAK za pracę na temat: „Wykorzystanie systemu RFID (Radio-frequency identification) do zarządzania komunikacją miejską w Warszawie", Promotor pracy: ppłk dr n społ., mgr inż. Jarosław SIECZKA
 8. mgr inż. Luiza MOLENDA za pracę na temat: „Problemy funkcjonowania morskich terminali kontenerowych w łańcuchach i sieciach dostaw",Promotor pracy: płk dr hab. Szymon MITKOW, prof. WAT
 9. mgr inż. Paulina NOWAK za pracę na temat: „Logistyka dystrybucji na przykładzie przedsiębiorstwa", Promotor pracy: dr hab. n. społ., inż. Zdzisław KURASIŃSKI, prof. WAT
 10. mgr inż. Aleksandra ORLIŃSKA za pracę na temat: „Projekt terminala kontenerowego dla centrum logistycznego", Promotor pracy: dr hab. Sławomir BARTOSIEWICZ, prof. WAT
 11. mgr inż. Maciej PANEK za pracę na temat: „Model oceny efektywności i konkurencyjności usługi logistycznej na przykładzie wybranej firmy", Promotor pracy: dr n. ekon., mgr inż. Tomasz KOCHAŃSKI
 12. mgr inż. Łukasz ZAKLIKA za pracę na temat: „Zastosowanie programu Zintegrowanego Systemu Informacyjnego ARIS do modelowania procesów magazynowych”, Promotor pracy: dr hab. inż. Marian BRZEZIŃSKI, prof. WAT

- W kategorii praca inżynierska:

 1. inż. Piotr BARTOSIAK za pracę na temat: „Aspekty doskonalenia procesu eksploatacji środków transportu pasażerskiego", Promotor pracy: dr hab. inż. Marian BRZEZIŃSKI, prof. WAT
 2. sierż. pchor. inż. Joanna SZKUTNIK – ROGOŻ za pracę na temat: „Metody optymalizacji kosztów transportu wybranego sprzętu służby czołgowo-samochodowej z wykorzystaniem OCTAVE 3.4.3 oraz NOTEPAD++", Promotor pracy: płk dr inż. Jarosław ZIÓŁKOWSKI

 

Wyróżnienia, nagrody rzeczowe i dyplomy wręczył absolwentom JM Rektora WAT i Dziekana WME.

W czasie inauguracji uhonorowano pamiątkowym medalem „Za zasługi dla Wydziału Mechanicznego” w uznaniu szczególnych zasług wniesionych w rozwój Wydziału Mechanicznego Jolanta KASPRYK, mgr inż. Andrzej WOJNOWSKI, ppłk dr inż. Zdzisław HRYCIÓW, dr inż. Mirosław KARCZEWSKI, dr inż. Zbigniew SOBCZYK, dr inż. Piotr SZURGOTT, dr inż. Grzegorz TRAWIŃSKI, dr inż. Andrzej ŻUCHOWSKI.

 

Płk dr. inż. Adam BARTNICKI został uhonorowany nagrodę dziekańską za monografię pt. „Badania właściwości i kształtowanie sterowania hydrostatycznymi układami napędowymi z kompensacją obciążenia”

 

Po zakończeniu uroczystości przybyli do sali kinowej zaproszeni goście, pracownicy, doktoranci i studenci Wydziału wysłuchali wykładu inauguracyjnego dr inż. Józefa WRONY, Dyrektora Instytutu Budowy Maszyn WME WAT na temat „Bezzałogowe platformy lądowe - stan aktualny oraz tendencje rozwojowe w kontekście współczesnych i przyszłych ich zastosowań”.

 

Na zakończenie uroczystości odbyło się w kawiarni Klubu WAT spotkanie okolicznościowe.

 

 

Robert Kossowski,
Fot. Marian Dąbrowski WME
Sebastian Jurek DP WAT

 


 Home...