Robocza wizyta pracowników IPMiT w firmie Coherent Rofin

W dniach od 4 do 5 października 2017 roku pracownicy Instytutu Pojazdów Mechanicznych i Transportu: dr inż. Wojciech Napadłek oraz mgr inż. Wojciech Chrzanowski przebywali z robocza wizytą w firme COHERENT Rofin. Wizyta nastąpiła po zaproszeniu wystosowanym ze strony ww. przez Michaela Wutza, Customer Project Manager Industrial Lasers and Systems Business Unit Global Tools w obu firmach. Zaproszenie było rezultatem wcześniejszych kontaktów związanych z zakupem i użytkowaniem przez Zakład Tribologii Inżynierii Powierzchni i Logistyki Płynów Eksploatacyjnych w firmie Rofin dwóch specjalistycznych laserów do obróbki warstwy wierzchniej.

Pierwszego dnia wizyty delegacja Instytutu odbyła robocze rozmowy dotyczące możliwości współpracy przy realizacji wspólnego europejskiego projektu naukowo-badawczego oraz podpisania Umowy o Współpracy pomiędzy firmą COHERENT Rofin a Wydziałem Mechanicznym WAT w tym zakresie. W rozmowach uczestniczył także pan Bernard Rzany z firmy laserPRO z Wrocławia. Podczas spotkania omawiano możliwości współpracy naukowo-badawczej Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej z firmą COHERENT Rofin oraz LaserPRO.

W dniu 05.10.2017 przedstawiciel firmy COHERENT Rofin mgr inż. Jonas Huther zaprezentował delegacji polskiej możliwości techniczne nowego typu lasera femtosekundowego. Z jego wykorzystaniem wykonano badania laserowego teksturowania powierzchni na przywiezionych przez pracownikach Instytutu próbkach z trzech rodzajów gatunków materiałów stosowanych w projekcie badawczym nr PBST/27-241/2015/WAT pt.: „Innowacyjna technologia laserowego napawania, hartowania i ablacyjnego strukturyzowania w procesach wytwarzania elementów funkcjonalnych podzespołów parowych turbin energetycznych”, które będą badane w Zespole Pracowni Technologicznych Zakładu TIPLPE.

Na zakończenie pobytu w firmach COHERENT Rofin dr inż. Wojciech Napadłek wystąpił z propozycją zorganizowania w 2018 roku na Wydziale Mechanicznym WAT międzynarodowego seminarium dotyczącego tematyki zawansowanych technologii laserowych. Zaproszenie zostało życzliwie przyjęte przez przedstawicieli firm COHERENT Rofin, którzy zadeklarowali możliwość wspólnej organizacji seminarium.

 

 

Opracowali: dr inż. Wojciech Napadłek,
dr inż. Grzegorz Trawiński

Wszystkie fotografie - Bożena Rautenstrauch

 

 


 Home...