Delegacja Uniwersytetu Wileńskiego z roboczą wizytą w IPMiT

20 października 2017 roku w Instytucie Pojazdów Mechanicznych i Transportu Wydziału Mechanicznego przebywała z roboczą wizytą delegacja Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego im. Giedymina na Litwie (Vilnius Gediminas Technical University - VGTU), w składzie: Jonas Matijošius, Loreta Levulytė, Jurijus Zaranka oraz Robertas Pečeliūnas. Celem wizyty było nawiązanie roboczych kontaktów z IPMiT.

 

Goście z Litwy zostali powitani przez Dyrektora Instytutu, dr hab. inż. Jerzego Jackowskiego, prof. WAT, który krótko przedstawił strukturę organizacyjną Instytutu, obszary prowadzonych badań naukowych oraz zadeklarował chęć nawiązania ściślejszej współpracy naukowo-badawczej. Z kolei pracownicy naukowo-dydaktyczni Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego zaprezentowali potencjał naukowo-badawczy tego uniwersytetu.

W drugiej części wizyty delegacja VGTU została zapoznana z wybranymi pracowniami i stanowiskami badawczymi Instytutu. Szczególne zainteresowanie gości z Litwy wzbudziły stanowiska do badań ogumienia.

 

      

 

Na zakończenie wizyty obie strony zadeklarowały wolę podjęcia współpracy w obsza-rze badań ogumienia pojazdów. Wstępnie uzgodniono organizację staży pracowniczych pracowników obu ośrodków naukowo-badawczych w celu wymiany wiedzy i doświadczeń z prowadzonych badań.

 

 

W rozmowach oraz prezentacji bazy laboratoryjno-badawczej Instytutu Pojazdów Mechanicznych i Transportu uczestniczyli również dr inż. Bolesław Giemza (Pełnomocnik Dziekana ds. nauki i rozwoju w IPMiT) oraz ppor. mgr inż. Marcin Żmuda.

 

Opracowali: dr inż. Grzegorz Trawiński,
ppor. mgr inż. Marcin Żmuda

Wszystkie fotografie - Grzegorz Trawiński

 


 Home...