Wizytacja Zespołu oceniającego PKA na kierunku Logistyka

W dniach 27-28 października 2017 r. Wydział Mechaniczny wizytowany był przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Wizytacja dotyczyła kierunku Logistyka i rozpoczęła się od spotkania z władzami WAT. W czasie wizytacji odbyło się kilka spotkań mi. z nauczycielami akademickimi, studentami, samorządem studentów, pełnomocnikiem ds. osób niepełnosprawnych, kołami naukowymi studentów. Zespół dokonał hospitacji wybranych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz zapoznał się z bazą dydaktyczną wydziału. Przeglądowi także poddano infrastrukturę uczelni oraz oceniano przygotowaną dokumentację związaną z procesem kształcenia. Wstępne omówienie zostało dokonane podczas spotkania podsumowującego w dniu 28 października 2018 r. Raport z całkowitą oceną Wydział Mechaniczny otrzyma po jego sporządzeniu przez zespół Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

 

 

 


 Home...