Inauguracja XX edycji Studiów Podyplomowych „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego i Rzeczoznawstwo Samochodowe”

W dniu 20 października odbyła się inauguracja XX edycji Studiów Podyplomowych „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego i Rzeczoznawstwo Samochodowe” połączona z uroczystością zakończenia XIX edycji. W uroczystości uczestniczyli:

 • dr hab. inż. Jerzy Jackowski, prof. WAT – Kierownik Studiów Podyplomowych, Dyrektor IPMiT,
 • prof. dr hab. inż. Marian Klasztorny - Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Mechanicznego WAT
 • prof. dr hab. inż. Leon Prochowski – wykładowca, inicjator i wieloletni Kierownik Studiów Podyplomowych,
 • dr hab. inż. Andrzej Świderski, prof. ITS - Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie,
 • mgr inż. Wojciech Przybylski – wykładowca, były dyrektor ITS,
 • dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz, prof. PW - Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej,
 • mgr inż. Janusz Pokorski – Z-ca Dyrektora ds. Dydaktycznych Instytutu Pojazdów Wydziału SiMR PW,
 • mgr inż. Emil Wolski - Prezes Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego,
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Wicher - Wiceprezes SRTSiRD,
 • mgr inż. Ryszard Cota - Wiceprezes SRTSiRD, prezes Info- Ekspert Sp. z o.o.,
 • dr inż. Jarosław Seńko – opiekun studiów ze strony PW,
 • dr inż. Bolesław Pankiewicz – opiekun studiów ze strony SRTSiRD,
 • mgr inż. Olga Gajda – opiekun studiów ze strony Wydziału Mechanicznego WAT,
 • ppor. mgr inż. Marcin Żmuda – koordynator studiów.

 

   

 

Uroczystość rozpoczęła się od przywitania uczestników i absolwentów studiów oraz przybyłych gości przez Kierownika Studiów Podyplomowych dr hab. inż. Jerzego Jackowskiego, prof. WAT. Następnie została odczytana decyzja Dziekana Wydziału Mechanicznego dr hab. inż. Jerzego Małachowskiego, prof. WAT o zakończeniu XIX edycji oraz rozpoczęciu XX edycji Studiów Podyplomowych. Kierownik Studiów złożył gratulacje absolwentom XIX edycji studiów podkreślając dobre wyniki osiągnięte przez nich podczas studiów oraz życzył uczestnikom XX edycji owocnej nauki oraz osiągnięcia równie dobrych wyników.

 

 

Podczas Inauguracji wręczono dyplomy ukończenia studiów absolwentom XIX edycji, certyfikaty ukończenia szkoleń specjalistycznych oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych. Studia z wyróżnieniem ukończył mgr inż. Tomasz Budny, natomiast bardzo dobry wynik ukończenia uzyskali także mgr inż. Aleksander Pasieczny, mgr inż. Sławomir Rutkowski, mgr inż. Sebastian Wrona oraz lic. Michał Zieliński.

 

   

 

Na zakończenie uroczystości wykonano pamiątkowe zdjęcie z absolwentami XIX edycji Studiów.

 

 

Studia podyplomowe „Bezpieczeństwo ruchu drogowego i rzeczoznawstwo samochodowe” prowadzone są przez Wydział Mechaniczny Wojskowej Akademii Technicznej wspólnie z Wydziałem Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, Instytutem Transportu Samochodowego w Warszawie oraz Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego w Warszawie. Studia cieszą się niemalejącą popularnością - XX edycję rozpoczęło 52 uczestników.

 

Opracowali: ppor. mgr inż. Marcin Żmuda
dr inż. Grzegorz Trawiński

Wszystkie fotografie - Grzegorz Trawiński

 


 Home...