Spotkanie wigilijne

W dniu 20 grudnia 2017 r. o godzinie 14.00 w Klubie WAT odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne kadry i pracowników Wydziału Mechanicznego. W spotkaniu poza pracownikami wydziału wziął udział Prorektor ds. wojskowych płk dr inż. Artur Król oraz Kapelan WAT ks. kan. mjr dr Ireneusz Biruś. Zebrani wysłuchali życzeń Dziekana dr. hab. inż. Jerzego Małachowskiego, prof. WAT. Następnie głos zabrał Ksiądz Kapelan, który odczytał fragment ewangelii, pobłogosławił opłatki i zebranych oraz zaintonował tradycyjną kolędę. Po odśpiewaniu kolędy wszyscy dzielili się opłatkiem i składali sobie świąteczne życzenia.

 

 


 Home...