Ogłoszenie Komisji Wyborczej Wydziału Mechanicznego

    Informacja wyborcza KW WME o wyborach uzupełniających do Rady Wydziału WME na kadencję 2016 – 2020, w grupie nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego

 

 Home...