Zwycięstwo drużyny Wydziału Mechanicznego w 12 Memoriale im. Henryka Hryniewicza

W terminie 12-13.04.2018r. na zaproszenie Pani mgr Ewy Gano – dyrektora Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze delegacja Wydziału Mechanicznego (WME) złożyła wizytę w tej szkole. Tradycyjnie, corocznie już po raz dziewiąty reprezentacja WME w składzie: zastępca dziekana płk dr inż. Jarosław Ziółkowski, prodziekan ds. naukowych dr. hab. inż. Piotr Rybak, prof. WAT, kierownik administracyjny mgr Cezary Danielski, kierownik dziekanatu mgr inż. Robert Kossowski oraz dyrektor Centrum Transferu Technologii płk dr inż. Adam Bartnicki a także studenci i absolwenci wzięli udział w 12 Memoriale im. Henryka Hryniewicza.

Program wizyty obejmował uczestnictwo w turnieju piłki siatkowej oraz promocję Wydziału Mechanicznego WAT na targach edukacyjnych. Turniej piłki siatkowej, zorganizowany w pierwszym dniu przez Zespół Szkół w Górze, odbył się w Hali „Arkadia” Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze. W memoriale brały udział trzy drużyny: drużyna uczniów i kandydatów ZS Góra, nauczyciele i absolwenci placówki oraz zespół Wojskowej Akademii Technicznej w składzie: Piotr Rybak, Adam Bartnicki, Jarosław Ziółkowski, Emilia Karczmarz, Artur Kowalski, Piotr Rejmer, Mateusz Norek, Ariel Tański, Adam Ślęzak i Tomasz Dąbrowski. Na trybunach nie zabrakło kibiców wraz z transparentami, ale także gości specjalnych: delegacji WAT, przedstawicieli starostwa górowskiego, przedstawicieli władz i samorządu miasta i gminy Góra oraz rodziny patrona Memoriału w osobach siostry, Pani Anny Borowieckiej oraz syna profesora - Dariusza Hryniewicza. Memoriał rozpoczął się od przywitania wszystkich gości i wręczenia pamiątkowych statuetek, po czym przedstawiciele WME WAT w imieniu własnym oraz Stowarzyszenia Absolwentów (rocznik 1967-1969) przekazali Zespołowi Szkół rzutnik multimedialny. Następnie Pani dyrektor dokonała oficjalnego otwarcia turnieju. W wyniku sportowej rywalizacji najsilniejszą drużyną okazała się reprezentacja Wojskowej Akademii Technicznej, drugie miejsce zajęła drużyna nauczycieli i absolwentów placówki, natomiast trzecie miejsce zajął zespół uczniów i kandydatów.

Drugiego dnia delegacja WME na Targach Edukacyjnych zaprezentowała ofertę kształcenia na studiach wojskowych i cywilnych. Impreza zorganizowana przez Zespół Szkół pod patronatem Starostwa Powiatowego w Górze, dała możliwość poznania tegorocznym maturzystom kierunków i specjalności oraz możliwości dalszej edukacji po ukończeniu szkoły średniej. 16 uczelni wyższych, szkół policealnych i centrów karier przedstawiło swoje oferty. Ofertę WME WAT przedstawił zastępca dziekana płk dr inż. Jarosław Ziółkowski. Osobom zainteresowanym, szczegółowych informacji udzielano bezpośrednio na stoisku WAT.

 

   
   
   
   
   
   

 

 

Jarosław Ziółkowski, Piotr Rybak, Emilia Karczmarz

 

fot. Cezary Danielski, Robert Kossowski

 

 


 Home...