Egzaminy dyplomowe

W dniach od 19 do 22 czerwca 2018 roku odbyły się w Instytucie Pojazdów Mechanicznych i Transportu egzaminy dyplomowe na studiach I i II stopnia. Do egzaminu przystąpiło 66 studentów wojskowych i cywilnych (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych). Prace inżynierskie przedstawiło 22 studentów, a  magisterskie 44 studentów kierunku Mechanika i budowa maszyn (specjalności „Mechatronika i diagnostyka samochodowa”, „Pojazdy samochodowe i  specjalne”, „Logistyka wojskowa”) oraz Logistyka (specjalności „Logistyka w motoryzacji”, „Logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych”). Studenci zaprezentowali prace dyplomowe wykonane pod opieką pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu, innych jednostek organizacyjnych Wydziału Mechanicznego oraz Wydziału Logistyki. Obejmowały one szeroki zakres tematyczny związany z zagadnieniami dotyczącymi problematyki konstrukcji i  diagnozowania samochodów, badań właściwości nowoczesnych środków smarnych, logistyki transportu czy wytwarzania i naprawy elementów maszyn z wykorzystaniem metod przyrostowych. Po wygłoszeniu kilkunastominutowego referatu dyplomanci odpowiadali na pytania członków komisji egzaminacyjnej, dotyczące zagadnień związanych ze zrealizowaną pracą dyplomową oraz pytania egzaminacyjne, sprawdzające ogólną wiedzę studentów, związaną z  kierunkiem ukończonych studiów. Kilka, zrealizowanych na wysokim poziomie prac wywołało ożywioną dyskusję członków komisji. Przebieg egzaminu potwierdził wysoki poziom wiedzy inżynierskiej uzyskanej przez studentów podczas studiów i dobre przygotowanie do pracy zawodowej.

 

       

 

Po wysłuchaniu wszystkich referatów, dyskusji i pytaniach do studentów oraz krótkiej naradzie przewodniczący poszczególnych komisji przedstawili wyniki egzaminu dyplomowego oraz ocenę ukończenia studiów, która umieszczona zostanie na dyplomie.

 

       

 

Na zakończenie egzaminu członkowie komisji złożyli dyplomantom gratulacje oraz życzenia sukcesów w pracy zawodowej oraz w życiu osobistym. Gratulacje z okazji pomyślnego ukończenia studiów złożyli dyplomantom także najbliżsi, którzy z niecierpliwością oczekiwali na wyniki egzaminów.

 

       

 

Wśród studentów, którzy przystąpili do egzaminu dyplomowego w Instytucie Pojazdów Mechanicznych i Transportu, troje studentów ukończyło studia z wynikiem bardzo dobry z wyróżnieniem:

  - mgr inż. Patrycja Magdalena NOGAS, studentka studiów stacjonarnych II stopnia specjalności „Logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych”;
  - mgr inż. Damian KOSZYKOWSKI, student studiów stacjonarnych II stopnia specjalności „Mechatronika i diagnostyka samochodowa”,
  - mgr inż. Mateusz Michał SZPACZYŃSKI, student studiów stacjonarnych II stopnia specjalności „Mechatronika i diagnostyka samochodowa”.

Najlepsze, najciekawsze, najwyżej ocenione przez komisje prace dyplomowe zostały wytypowane do wyróżnienia. Do konkursu o nagrodę Rektora WAT zgłoszono następujące prace:

  - Badanie właściwości smarnościowych smaru plastycznego z dodatkiem grafenu magistra inżyniera Igora Jakuba DĄBROWSKIEGO, studenta studiów stacjonarnych II stopnia specjalności „Logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych”, promotor prof. dr hab. inż. Tadeusz KAŁDOŃSKI;
  - Analiza możliwości zastosowania technologii przyrostowej 3D w elementach maszyn stosowanych w motoryzacji i energetyce magistra inżyniera Damiana KOSZYKOWSKIEGO, studenta studiów stacjonarnych II stopnia specjalności „Mechatronika i diagnostyka samochodowa”, promotor dr inż. Wojciech NAPADŁEK.
  - Badanie właściwości smarnościowych oleju z dodatkiem grafenu magister inżynier Patrycji Magdaleny NOGAS, studentki studiów stacjonarnych II stopnia specjalności „Logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych”, promotor prof. dr hab. inż. Tadeusz KAŁDOŃSKI;
  - Wykorzystanie transportu kolejowego w procesie dystrybucji paliw płynnych w Polsce magistra inżyniera Kacpra MOŚCICKIEGO, studenta studiów stacjonarnych II stopnia specjalności „Logistyka w motoryzacji”, promotor dr hab. Mieczysław PAWLISIAK, prof. WAT;
  - Projekt wstępny hydraulicznego podnośnika serwisowego z napędem spalinowym o udźwigu 30 kN magistra inżyniera Adama STANIO, studenta studiów stacjonarnych II stopnia specjalności „Mechatronika i diagnostyka samochodowa”, promotor ppłk dr inż. Paweł MARECKI.

Do wyróżnienia przez Dziekana WME zaproponowano następujące prace:

  - Diagnostyka stanu opon przy wykorzystaniu mobilnego serwisu ogumienia magistra inżyniera Damiana KOWALCZYKA, studenta studiów stacjonarnych II stopnia specjalności „Mechatronika i diagnostyka samochodowa”, promotor prof. dr hab. inż. Leon PROCHOWSKI;
  - Analiza właściwości materiałów filtracyjnych z dodatkiem nanowłókien magistra inżyniera Yuriija YENDZHEIOVSKYIEGO, studenta studiów stacjonarnych II stopnia specjalności „Mechatronika i diagnostyka samochodowa”, promotor dr hab. inż. Tadeusz DZIUBAK, prof. WAT;
  - Projekt wstępny mini hamowni do kosiarek z napędem spalinowym magistra inżyniera Piotra SKORUPSKIEGO, studenta studiów stacjonarnych II stopnia specjalności „Mechatronika i diagnostyka samochodowa”, promotor ppłk dr inż. Paweł MARECKI;
  - Modelowanie systemu oceny eksploatacji środków transportu do przewozu paliw magistra inżyniera Piotra BARTOSIAKA, studenta studiów stacjonarnych II stopnia specjalności „Logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych”, promotor dr hab. inż. Marian BRZEZIŃSKI, prof. WAT;
  - Analiza współpracy ogumienia pojazdu wojskowego z podłożem w różnych warunkach jazdy sierż. pchor. magistra inżyniera Adama SMOLIŃSKIEGO, studenta studiów II stopnia specjalności „Logistyka wojskowa”, promotor dr inż. Marcin WIECZOREK;
  - Wyznaczenie charakterystyk działania wybranych układów mechatronicznych silnika 1.2 TSI CBZB magistra inżyniera Mateusza Michała SZPACZYŃSKIEGO, studenta studiów stacjonarnych II stopnia specjalności „Mechatronika i diagnostyka samochodowa”, promotor dr inż. Grzegorz TRAWIŃSKI.

 

Kierownictwo Instytutu Pojazdów Mechanicznych i Transportu składa wszystkim dyplomantom gratulacje z okazji uzyskania tytułu zawodowego magistra lub inżyniera oraz życzenia wszystkiego najlepszego w życiu zawodowym i osobistym. Zachęcamy absolwentów studiów I stopnia do kontynuowania nauki na Wydziale Mechanicznym WAT na studiach II stopnia, na specjalnościach profilowanych przez Instytut, a absolwentów studiów II stopnia do podejmowania studiów III stopnia (doktoranckich). Życzymy powodzenia dyplomantom, których prace zostały skierowane do konkursu o nagrodę Rektora WAT.

 

 

Opracował: dr inż. Grzegorz Trawiński

Fotografie – Grzegorz Trawiński
Robert Mikulski (ostatnia)

 


 Home...