studia doktoranckie

Termin zasadniczej sesji egzaminacyjnej zimowej r.a. 2017/2018 planowany jest w okresie
01-10.02.2018 r.

Termin poprawkowej sesji egzaminacyjnej zimowej r.a. 2017/2018 wyznaczony jest w okresie
19-24.02.2018 r.

Doktoranci indywidualnie ustalają terminy swoich egzaminów i zaliczeń z prowadzącymi zajęcia.
 Back...