11 Lutego 2016 19:25
Polska wersja
Dla doktorantów
Dla studentów
Zapraszamy na strony

Wojskowa Akademia Techniczna

Laboratorium Pojazdów Mechanicznych

Na skróty
Select the language to translate the website
Polish English French German Portuguese Russian Turkish Chinese Italian Yiddish
Działalność naukowo - badawcza


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
Rada Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej zawiadamia, że w dniu 14.01.2016 r. o godz. 12.00 w budynku Wydziału Mechanicznego (bud. nr 62, sala nr 34), w Warszawie, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej: Pana mgr. inż. Pawła Szczepaniaka doktoranta z Instytutu Pojazdów Mechanicznych i Transportu Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej.
Studenci WME wyróżnieni w konkursie Rektora WAT

Jak co roku w listopadzie odbył się konkurs Rektora „Na najlepszą pozaprogramową pracę studenta Wojskowej Akademii Technicznej”, w którym do rywalizacji zostały zgłoszone trzy prace z Wydziału Mechanicznego: dwie z Koła Naukowego Budowy Maszyn, Automatyzacji i Robotyki oraz jedna z Koła Naukowego Konstrukcji Pojazdów i Bezpieczeństwa Transportu.

Uwaga studenci kierunku Logistyka

Informujemy, że od dn. 03.12.2015 r. (czwartek) obsługa studentów logistyki o profilu ogólnoakademickim (nabory 2012-2014) I i II stopień, studia stacjonarne i niestacjonarne
odbywać się będzie na Wydziale Mechanicznym. Studenci niestacjonarni od najbliższego zjazdu obsługiwani będą przez Dziekanat WME
zgodnie z grafikiem dyżurów WME.

Spotkanie przedstawicieli WME z reprezentantami firmy Hella Polska

W dniu 5 listopada br. na odbyło się spotkanie przedstawicieli WME z reprezentantami firmy Hella Polska: Prezesem Zarządu Michałem Koszałką, Dyrektor Marketingu Moniką Maciejewską oraz Kierownikiem Centrum Technicznego Zenonem Rudakiem. Ze strony Wydziału Mechanicznego w spotkaniu uczestniczyli: Dziekan Wydziału dr hab. inż. Zdzisław Bogdanowicz, prof. WAT, Kierownik Administracyjny Wydziału mgr Cezary Danielski, Kierownik Zakładu Silników i Inżynierii Eksploatacji Pojazdów Mechanicznych dr hab. inż. Tadeusz Dziubak, prof. WAT oraz dr inż. Grzegorz Trawiński.

Wyjazd w ramach programu Erasmus+ na praktykę

Dokumenty aplikacyjne na wyjazd w ramach programu Erasmus+ na praktykę (realizacja praktyki do 31 marca 2016 r.) lub studia na semestr letni w roku akademickim 2015/2016 będą przyjmowane do 13.11.2015 r. w budynku nr 100 w pokoju nr 88. Dokumenty aplikacyjne: formularz zgłoszeniowy podpisany przez koordynatora wydziałowego; zaświadczenie ze Studium Języków Obcych potwierdzające poziom znajomości języka obcego lub inne zaświadczenie potwierdzające poziom znajomości języka obcego zaopiniowane przez Studium Języków Obcych; list motywacyjny podpisany odręcznie; list akceptacyjny z uczelni lub instytucji zagranicznej (w przypadku aplikacji na praktykę); opinia promotora pracy dyplomowej (w przypadku studenta ostatniego roku); dokument potwierdzający działalność uczelnianą, pozauczelnianą lub dodatkowe osiągnięcia (fakultatywnie). Absolwenci każdego stopnia studiów mają możliwość wyjazdu na praktykę, pod warunkiem zakwalifikowania do udziału w programie Erasmus+ na ostatnim roku studiów".

Kanały RSS
RSS News
RSS Linki
English version
Dla kandydatów
Rada Wydziału
Jakość kształcenia
Dla pracowników

Film o Wydziale

Player do filmu


Medal im. Prof. Jana Szmeltera
Zobacz wiecej

Wygenerowano w sekund: 0.11 2,493,742 unikalnych wizyt