30 Stycznia 2015 05:01
Polska wersja
Dla doktorantów
Dla studentówKanały RSS
RSS News
RSS Linki
Na skróty
Zapraszamy na strony
Działalność naukowo - badawcza


Spotkania z przemysłem

Piłka po stronie przemysłu. Tak, lapidarnie można określić obserwowaną od kilku lat aktywność przejawiającą się w inicjatywie pozyskiwania środków na projekty o charakterze aplikacyjnym. Stawia to przed zespołami badawczymi nie lada wyzwanie, przeniesienia potencjału naukowego i intelektualnego, często ukierunkowanego na badania podstawowe, na grunt praktycznych rozwiązań, które umożliwią wzrost konkurencyjności polskiego przemysłu na rynku nie tylko europejskim, ale i światowym. Instytut Budowy Maszyn prowadzi w tym zakresie aktywną działalność, przynoszącą wymierne efekty w postaci podpisanych porozumień o współpracy, zawiązanych konsorcjów i wniosków projektowych, znajdujących uznanie w postaci wysokich ocen recenzentów.

Wizyta delegacji Wydziału w Zespole Szkół w Górze

W dniu 15 grudnia, na zaproszenie dyrekcji Zespołu Szkół w Górze, delegacja Wydziału Mechanicznego w składzie: zastępca dziekana płk dr inż. Adam Bartnicki, kierownik administracyjny mgr Cezary Danielski i kierownik dziekanatu mgr inż. Robert Kossowski, uczestniczyła w obchodach 35 - lecia nadania szkole imienia gen. Sylwestra Kaliskiego.
Nagroda za najlepszą pracę dyplomową dla mgr. inż. Jakuba Bukały

Na posiedzeniu Głównej Komisji Konkursowej na „najlepszą pracę dyplomową obronioną w krajowych uczelniach technicznych” 11.09.2014 r. dokonano oceny prac nadesłanych do finału XIV Edycji Konkursu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Wśród wyróżnionych osób znalazł się nasz doktorant mgr inż. Jakub Bukała oraz promotor jego rozprawy profesor Jerzy Małachowski.

Święto Wojskowej Akademii Technicznej i Dzień Podchorążego 2014 roku

28 listopada 2014 roku w sali kinowej WAT uroczyście obchodzono Święto Wojskowej Akademii Technicznej i Dzień Podchorążego. Ważną cześć uroczystości wypełniło wręczenie zasłużonym pracownikom WAT odznaczeń, medali, odznak pamiątkowych i dyplomów. Wśród wyróżnionych nie zabrakło przedstawicieli Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej.

Najwyższe odznaczenie za wynalazczość dla prof. Barnata

Podczas 66. Międzynarodowych Targów „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty IENA” w Norymberdze, które odbyły się w listopadzie br. „Light Terrain Vehicle LTV” opracowany przez zespół, w skład którego wchodzi prof. Barnat (Zespół: Grzegorz Szcześniak, Wiesław Barnat, Przemysław Simiński) został wyróżniony brązowym medalem.

English version
Dla kandydatów
Dla pracowników

Film o Wydziale

Player do filmu


Medal im. Prof. Jana Szmeltera
Zobacz wiecejLaboratorium Pojazdów Mechanicznych

Google translate
Polish English French German Russian

Wygenerowano w sekund: 0.09 2,138,944 unikalnych wizyt