Wydział Mechaniczny ponownie uzyskał kategorię naukową A

W ogłoszonym 16 października 2017 r. komunikacie Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych
o wynikach kompleksowej oceny działalności naukowej za lata 2013-2016
Wydział Mechaniczny Wojskowej Akademii Technicznej ponownie uzyskał kategorię naukową A.

 

Wyniki kategoryzacji wydziałów WAT.