Spotkanie Grupy Implementacyjnej europejskiej inicjatywy dotyczącej wymiany studentów wojskowych w ramach programu ERAMUS

W terminie 08-10 listopada br. na zaproszenie Kierownika Działu Współpracy Międzynarodowej płk. dr. inż. Mariusza Gontarczyka Zastępca Dziekana Wydziału Mechanicznego (WME) płk dr inż. Jarosław Ziółkowski uczestniczył w 36. Spotkaniu Grupy Implementacyjnej europejskiej inicjatywy dotyczącej wymiany studentów wojskowych w ramach programu ERAMUS (j. ang. 36th Meeting of the Implementation Group for the European Initiative for the exchange of young officers inspired by Erasmus) w Brukseli.
Celem spotkana była prezentacja dotychczasowych doświadczeń i aktualnych możliwości uczelni europejskich w zakresie wymiany studentów w ramach ERASMUS. Na wstępie odbyła się krótka autoprezentacja wszystkich uczestników, a w kolejnym kroku przedstawiony został porządek spotkania. W pierwszym dniu płk M. Gontarczyk przedstawił informację dotyczącą pierwszego w ramach tej inicjatywy międzynarodowego kursu zatytułowanego Advanced Technologies in Borders Surveillance zaplanowanego na 2018 rok. Tygodniowe szkolenie będzie dotyczyło między innymi technologii wykorzystywanych do monitorowania ruchu granicznego, w których WAT ma znaczące osiągnięcia. Do jego realizacji jest zaangażowanych pięć podstawowych jednostek WAT, tj. WCY, WIG, WEL, WTC oraz IOE. Drugą ofertę stanowią organizowane w następnym roku w WAT międzynarodowe zawody sportowo-strzeleckie dla podchorążych z europejskich uczelni wojskowych. Ich finał przypadnie na Święto Sportu WAT. Drugi dzień spotkania był związany z możliwościami rozszerzenia współpracy międzyuczelnianej obejmującej m.in. realizację wspólnych projektów edukacyjnych oraz prezentację anglojęzycznych ofert edukacyjnych. Zastępca Dziekana Wydziału Mechanicznego płk J. Ziółkowski przedstawił propozycję przeprowadzenia pełnego anglojęzycznego semestru dla studentów z zagranicznych uczelni wojskowych. Oferta jest szeroka i w praktyce daje możliwości wyboru takiej liczby przedmiotów, w wyniku której student uzyska 30 pkt ECTS (j. ang. European Transfer Credit Points, ECTS). Moduł politechniczny związany ze specyfiką działalności WME został rozszerzony o tzw. moduł wojskowy opracowany przez Studium Szkolenia Wojskowego i razem z propozycją WME stanowić będzie pierwszą komplementarną ofertę semestralną dla zagranicznych uczelni wojskowych. W spotkaniu wzięło udział 31 przedstawicieli z 17 państw reprezentujących 27 instytucji.

 

   

 

   

 

 

Tekst: Jarosław Ziółkowski

Fotografie: Symeon Zambas, Mariusz Gontarczyk

 


 Home...