Wizyta żołnierzy zawodowych Wydziału Mechanicznego w CSLog w m. Grudziądz

W dniu 17 listopada 2017 roku Zastępca dziekana WME płk dr inż. Jarosław ZIÓŁKOWSKI wraz z ppłk dr inż. Zdzisławem HRYCIOWEM oraz por. mgr inż. Marcinem ŻMUDĄ przebywali z roboczą wizytą w Centrum Szkolenia Logistyki (CSL) w m. Grudziądz. Jej celem było omówienie praktyk realizowanych w CSL oraz zapoznanie delegacji z aktualną bazą dydaktyczną Centrum wykorzystywaną w procesie szkolenia w ramach służby czołgowo-samochodowej. Należy nadmienić, że od roku akademickiego 2017/18 kształcenie w tej specjalności zostało wznowione w Wydziale Mechanicznym (WME). Spotkanie rozpoczęło się od przywitania delegacji przez Komendanta Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego mjr Dariusza SKUPIŃSKIEGO. Następnie zaprezentowano infrastrukturę oraz bazę szkoleniową Ośrodka. Podczas wizyty szczególną uwagę zwrócono na wyposażenie pracowni tematycznych pod kątem ich potencjalnego wykorzystania w procesie kształcenia podchorążych Wydziału Mechanicznego. Delegacja miała możliwość praktycznego zapoznania się z symulatorami sprzętu stosowanego obecnie w SZ RP, stendami wykorzystującymi poszerzoną rzeczywistość, zautomatyzowanymi przekrojami wybranych układów, pojazdami wojskowymi w wersji szkolnej oraz makietami i tablicami dydaktycznymi.

W drugiej części spotkania płk Jarosław ZIÓŁKOWSKI spotkał się z Zastępcą Komendanta Centrum Szkolenia Logistyki ppłk Jarosławem KŁOSEM. Rozmowa dotyczyła uwag i propozycji realizowanych w Centrum szkoleń specjalistycznych dla kandydatów na żołnierzy zawodowych profilowanych w specjalnościach będących w gestii WME.

 

   

 

   

 

 

Jarosław Ziółkowski

por. mgr inż. Marcin Żmuda

 


 Home...