Odprawa koordynacyjna Organizatora Systemu Funkcjonalnego Logistyki

W terminie 23-24 listopada 2017 roku Zastępca dziekana WME płk dr inż. Jarosław Ziółkowski uczestniczył w odprawie Kierowniczej Kadry Logistyki SZ RP. Jej celem było skorelowanie celów i zadań na 2018 rok. Takie przedsięwzięcie jest realizowane corocznie przez Organizatora Systemu Funkcjonalnego (OSF) Logistyki, tj. Zarząd Logistyki-P4 i wynika z następujących dokumentów: - Decyzja Ministra Obrony Narodowej nr Z-16/MON z dnia 19 września 2017r. w sprawie wdrożenia rekomendacji SPO 2016; - Wytyczne Ministra Obrony Narodowej do planowania działalności w 2018 roku; - Wytyczne organizatora Systemu Funkcjonalnego Logistyki na 2018 rok; - Plan rozwoju zdolności Sił Zbrojnych RP do zabezpieczenia logistycznego działań w latach 2013-2022 oraz projekt Planu rozwoju zdolności Sił Zbrojnych RP do zabezpieczenia logistycznego działań w latach 2017-2026.

Tegoroczna odprawa odbyła się w Dowództwie Komponentu Wojsk Specjalnych (DKWS) i tradycyjne, zgodnie z opracowaną wcześniej koncepcją przeprowadził ją Szef Zarządu Logistyki-P4 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Przebieg odprawy można podzielić na dwie zasadnicze części, tj. teoretyczną obejmującą prezentacje połączone z dyskusją oraz praktyczną dotyczącą przeznaczenia, a także wyposażenia jednostek wojsk specjalnych. Z punktu widzenia uczelni takie przedsięwzięcie jest istotne pod kątem kształcenia specjalności wojskowych dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie osobowym (KO) Logistyki. Jest on nie tylko najbardziej liczny w SZ RP, bowiem obejmuje około 30[%] stanu osobowego SZ RP, ale również najbardziej rozbudowany zarówno pod kątem grup osobowych, jak również profilowanych specjalności. W Wojskowej Akademii Technicznej w proces kształcenia zaangażowane są cztery podstawowe jednostki organizacyjne WAT, tj. Wydziały: Logistyki, Mechaniczny, Mechatroniki i Lotnictwa oraz Inżynierii Lądowej i Geodezji.

 

 

Jarosław Ziółkowski

 


 Home...