Podchorążowie WME w 1 Warszawskiej Brygadzie Pancernej w Wesołej

W dniu 29.11.2017r. podchorążowie z grup M6L1S1 i M6I1S1, wraz nauczycielami akademickimi z WME, przebywali z wizytą szkoleniową u pancerniaków w 1 Warszawskiej Brygadzie Pancernej. Celem, zainicjowanego przez podchorążych wyjazdu, było zapoznanie ze sprzętem służby czołgowo-samochodowej znajdującego się na wyposażeniu jednostki, a szczególnie ze sprzętem na podwoziu gąsienicowym. Ze strony Brygady wizytę oraz jej plan, za zgodą Dowódcy, przygotowała i opracowała pani kpt. Bialik Marta.

Wizyta rozpoczęła się w Sali Tradycji 1WBP (fot. 1), gdzie jej uczestników, w imieniu Dowódcy Brygady, przyjął płk Krawczyk Krzysztof Szef OPL (fot. 2), Dowódca Garnizonu. Rys historyczny Brygady przedstawił oficer wychowawczy mjr Klóskowski Tomasz (fot. 3). Następnie odbył się pokaz stacjonarny wybranego sprzętu: czołgów Leopard 2A5, wozu zabezpieczenia technicznego WZT-2 oraz dwóch pojazdów wyposażonych w środki łączności (fot. 4). Podczas prac w podgrupach podchorążowie zostali zapoznani, przez członków załóg pojazdów, z ogólną budową, wożonym osprzętem czołgowym oraz bojowo-techniczną charakterystyką prezentowanego sprzętu (fot. 5, 6, 7 i 8). Ostatnim punktem wizyty było zapoznanie z wyposażeniem i zakresem przedsięwzięć realizowanych w hali remontowej, po której podchorążych oprowadził d-ca plutonu remontu uzbrojenia, absolwent WME z roku 2015 ppor. Przemysław Naurecki. Z dużym zainteresowaniem spotkała się stanowiskowa metoda oceny stanu technicznego przewodu lufy armaty kal. 120mm.

Pomimo niesprzyjającej pogody, padający śnieg i deszcz (często towarzyszące zajęciom poligonowym), wizytę w Brygadzie według jej uczestników należy uznać za trafioną i bardzo udaną. Tą drogą przekazujemy podziękowania Dowódcy i kadrze 1 Warszawskiej Brygady Pancernej za życzliwe przyjęcie. Mamy nadzieję, że ta wizyta szkoleniowa będzie początkiem kolejnych w przyszłości.

 

   

 

   

 

   

 

   

 

 

Piotr Rybak

Zdzisław Hryciów

 


 Home...