Prace dyplomowe absolwenta Wydziału Mechanicznego WAT wśród najlepszych prac dyplomowych o profilu mechanicznym

W dniu 7 grudnia 2017 r. odbyło się zakończenie zorganizowanego przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Zarząd Główny w Warszawie Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) na najlepszą pracę dyplomową wykonaną i obronioną w latach akademickich 2015/2016 oraz 2016/2017 w krajowej wyższej szkole technicznej o profilu mechanicznym.

Tegoroczna XVII edycja konkursu, była zorganizowana pod patronatem Pana Jarosława Gowina, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W czasie uroczystości zostały wręczone nagrody laureatom. Wśród wyróżnionych prac dyplomowych znalazły się dwie prace dyplomowe absolwenta Wydziału Mechanicznego mgr inż. Michała Kucewicza, które zostały wyróżnione:

  • Nagrodą II stopnia została wyróżniona magisterską pracę dyplomowa pt. „Symulacje numeryczne elementów wykonanych w technologii druku 3D pod kątem energochłonności”. Promotorem pracy był dr inż. Paweł Baranowski.
  • Wyróżnieniem nagrodzono inżynierską pracę dyplomową pt. „Projekt i analiza nowej koncepcji bez oponowego koła samochodowego”. Promotorem pracy był dr hab. inż. Jerzy Małachowski, prof. WAT.

Do konkursu było zgłoszonych ponad 100 prac dyplomowych z całej Polski. Nagrodzone prace dyplomowe z Wydziału Mechanicznego były częścią projektów realizowanych w Katedrze Mechaniki i Informatyki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej prowadzonej przez Panią dr hab. Elżbietę Szymczyk, prof. WAT.

Praca magisterska pt. „Symulacje numeryczne elementów wykonanych w technologii druku 3D pod kątem energochłonności” obejmowała badania eksperymentalne i numeryczne materiału ABS oraz ażurowych struktur komórkowych wykonanych w wydruku 3D. Badania przeprowadzono w zakresie małych oraz dużych szybkości odkształcenia a wyniki zwalidowano z tymi uzyskanymi doświadczalnie. Dodatkowo wykonano numeryczne badania paneli balistycznych o wypełnieniu zaproponowanymi kształtami i obciążonymi falą ciśnienia pochodzącą od detonacji ładunku wybuchowego.

Praca inżynierska pt. „Projekt i analiza nowej koncepcji bez oponowego koła samochodowego” obejmowała numeryczne badania opon samochodowych, w których powietrze zastąpione zostało przez różnego rodzaju struktury komórkowe nadające im właściwą sztywność oraz odporność na perforację. Przeprowadzone zostały testy promieniowego ugięcia dla 3 opon komercyjnych oraz jednej koncepcji autorskiej, która uzyskała zadowalające parametry.

Obydwie pracy znalazły uznanie Głównej Komisji Konkursowej, odzwierciedleniem, czego był dyplom oraz list gratulacyjny od Pana Jarosława Gowina, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Pan mgr inż. Michał Kucewicz autor wyżej wymienionych prac dyplomowych był absolwentem pierwszego i drugiego stopnia studiów na kierunku „mechanika i budowa maszyn” na specjalności „techniki komputerowe w budowie maszyn”. Podczas studiów był aktywnym członkiem studenckiego Koła Naukowego Mechaniki i Informatyki Stosowanej.

Obecnie kontynuuje kształcenie na studiach trzeciego stopnia (studiach doktoranckich) na Wydziale Mechanicznym w dyscyplinie naukowej „mechanika”.

Gratulujemy autorowi wyróżnionych prac dyplomowych uzyskania znaczących wyróżnień i życzymy dalszych sukcesów w realizacji projektu doktorskiego.

Załączniki:

Dyplom uznania

List gratulacyjny od Pana Jarosława Gowina, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

 


 Home...