Konferencja wiWAT - wyróżnienie dla Mateusza Ziubińskiego

W dniach 5-7 grudnia w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym 4 Żywioły w Raszynie odbyła się V Konferencja Młodych Naukowców „Wiedza i Innowacje” wiWAT 2017. Konferencja, organizowana przez Samorząd Doktorantów, Samorząd Studencki oraz Dział Spraw Studenckich Wojskowej Akademii Technicznej ma na celu zaprezentowanie działalności naukowo-badawczej prowadzonej przez studentów i młodych pracowników naukowych WAT.

   

 

Konferencję otworzył Prorektor ds. naukowych WAT prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński, który wygłosił wykład inauguracyjny pt. Toksyczne działanie znanego związku chemicznego – Etanol. Podczas konferencji, objętej patronatem JM Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej, kilkudziesięciu studentów i młodych pracowników naukowych ze wszystkich wydziałów WAT zaprezentowało podczas 8 sesji plenarnych i 3 posterowych wyniki prowadzonych prac naukowo-badawczych. Wygłoszone prezentacje oraz zaprezentowane plakaty zostały ocenione przez Komisję Programową, w skład której weszli przedstawiciele wszystkich jednostek organizacyjnych WAT, pracującą pod przewodnictwem Prorektor ds. Studenckich WAT dr hab. inż. Marzeny Tykarskiej, prof. WAT. Najlepsze zaprezentowane prace zostały wyróżnione przez Komisję Programową dyplomami oraz nagrodami pieniężnymi przyznanymi w dwóch kategoriach: studentów i doktorantów.

W kategorii doktorantów III miejsce z referatem Analiza zmian położenia kątowego samochodów podczas czołowo-bocznego zderzenia zajął mgr inż. Mateusz Ziubiński. Od października 2017 roku Mateusz Ziubiński jest asystentem w zespole pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Pojazdów Mechanicznych i Transportu Wydziału Mechanicznego WAT, a jego opiekunem naukowym jest prof. dr hab. inż. Leon Prochowski.

 

 

Opracował: dr inż. Grzegorz Trawiński

 

Fotografie: Krzysztof Kwietniewski, Michał Siek

 

Gratulujemy wyróżnionemu oraz zachęcamy studentów i doktorantów Wydziału Mechanicznego WAT
do uczestnictwa w kolejnej edycji Konferencji wiWAT.

 


 Home...