Rozwój współpracy pomiędzy Uniwersytetem Wileńskiem a Instytutem Pojazdów Mechanicznych i Transportu

5 lutego 2018 roku w Instytucie Pojazdów Mechanicznych i Transportu Wydziału Mechanicznego przebywała z kolejną wizytą delegacja Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego im. Giedymina na Litwie (Vilnius Gediminas Technical University - VGTU). Wizyta gości z Litwy w składzie: Artūras Kilikevičius, profesor VGTU oraz Jonas Matijošius, profesor VGTU stanowiła realizację ustaleń dotyczących współpracy naukowo-badawczej, podjętych podczas wizyty przedstawicieli VGTU w październiku 2017 roku.

Podczas spotkania z Dyrektorem Instytutu, dr hab. inż. Jerzym Jackowskim, prof. WAT omówiono bieżące kwestie związane z przebiegiem stażu naukowego pani Lorety Levulytė, która wykonała w grudniu 2017 roku i w styczniu br. badania kilku rodzajów ogumienia samochodów na specjalistycznych stanowiskach badawczych Zakładu Konstrukcji Pojazdów i Bezpieczeństwa Transportu. Wyniki badań, w realizacji których pomagali między innymi dr inż. Marcin Wieczorek, por. mgr inż. Marcin Żmuda oraz pracownicy inżynieryjno-techniczni ZKPiBT wykorzystane zostaną w rozprawie doktorskiej pani Lorety Levulytė. Omówiono również inne kwestie związane z bieżącą współpracą naukową pomiędzy VGTU a IPMT. W rozmowach z delegacją z Litwy uczestniczył również dr hab. inż. Dariusz Żardecki, prof. WAT.

 

 

W drugiej części wizyty delegacja VGTU została zapoznana z wybranymi pracowniami i stanowiskami badawczymi Instytutu. Goście z Litwy zostali zapoznani między innymi z hamownianymi stanowiskami badawczymi znajdującymi się w Zakładzie Silników i Inżynierii Eksploatacji Pojazdów Mechanicznych. Prezentacji możliwości wykonania badań na tych stanowiskach, w szczególności w zakresie analizy składu spalin dokonał mgr inż. Filip Polak. Pracownicy naukowo-dydaktyczni VGTU wyrazili chęć przeprowadzenia kompleksowych badań posiadanych przez nich biopaliw II generacji. Ustalenia w tym zakresie, dotyczące zakresu i warunków wykonania badań, zostaną przyjęte w ramach dalszych kontaktów.

 

 

Delegacja z Litwy została również zapoznana z wybranymi stanowiskami dydaktycznymi ZSIEPM w budynku 20. Szczególne zainteresowanie wzbudziło stanowisko do nauczaniu budowy, działania i podstaw diagnozowania hybrydowych i elektrycznych zespołów napędowych, które zaprezentował mgr inż. Grzegorz Dyga.

 

 

Na zakończenie wizyty obie strony ustaliły wstępnie terminy dalszych kontaktów, związanych z realizacją planowanych wspólnych przedsięwzięć - badań naukowych, publikacji i projektów.

 

Opracował: dr inż. Grzegorz Trawiński

 

Fotografie: Grzegorz Trawiński

 

 


 Home...