Obrony prac inżynierskich i magisterskich

W dniach od 2 do 8 lutego 2018 roku odbyły się w Instytucie Pojazdów Mechanicznych i Transportu obrony państwowe prac dyplomowych. W tej edycji obron państwowych prace inżynierskie i magisterskie przedstawiło łącznie 51 studentów kierunku Mechanika i budowa maszyn (specjalności „Mechatronika i diagnostyka samochodowa”, „Pojazdy samochodowe i specjalne”, „Logistyka wojskowa”) oraz Logistyka (specjalności „Logistyka w motoryzacji”, „Logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych”). W kilkunastominutowych wystąpieniach studenci zaprezentowali prace dyplomowe, zrealizowane pod opieką pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu. Przedstawione prace obejmowały szeroki zakres tematyczny związany z zagadnieniami dotyczącymi problematyki konstrukcji i eksploatacji pojazdów mechanicznych, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zagadnień logistyki transportu samochodowego. Po wygłoszonym referacie dyplomanci odpowiadali na pytania dotyczące pracy dyplomowej, zadawane przez członków komisji obron państwowych. Najciekawsze zaprezentowane prace wywołały ożywioną debatę członków komisji, czego efektem była duża liczba pytań zadanych dyplomantowi oraz liczne wypowiedzi w ramach dyskusji.

 

      

 

W dalszej kolejności dyplomanci poddani zostali tzw. egzaminowi dyplomowemu - odpowiadali na pytania sprawdzające wiedzę, związane z profilem studiów. Przebieg egzaminu potwierdził dobry poziom wiedzy inżynierskiej nabytej przez studentów podczas studiów i dobre przygotowanie do pracy zawodowej.

Po wysłuchaniu wszystkich referatów, dyskusji i pytaniach do studentów oraz krótkiej naradzie przewodniczący poszczególnych komisji przedstawili wyniki egzaminu dyplomowego oraz podali końcową ocenę ze studiów, która umieszczona zostanie na dyplomie.

 

   

 

Na zakończenie obron prac dyplomowych członkowie komisji złożyli dyplomantom gratulacje oraz życzenia sukcesów w pracy zawodowej oraz w życiu osobistym. Gratulacje z okazji pomyślnego ukończenia studiów złożyli dyplomantom także najbliżsi, którzy oczekiwali na zakończenie obron.

 

      

 

Najlepsze, najwyżej ocenione przez komisje prace dyplomowe zostały wytypowane do wyróżnienia. Do konkursu Rektora WAT na najlepszą pracę dyplomową zgłoszone zostały dwie prace: - Bezpieczeństwo osób jadących podczas zderzenia bocznego magistra inżyniera Rafała GROMULSKIEGO, studenta studiów stacjonarnych II stopnia specjalności „Pojazdy samochodowe i specjalne” promotor dr inż. Andrzej ŻUCHOWSKI,
- Ocena energii deformacji samochodów powypadkowych na podstawie ich fotografii inżyniera Pawła KOBOJKA, , studenta studiów stacjonarnych I stopnia specjalności „Mechatronika i diagnostyka samochodowa” promotor dr inż. Bolesław PANKIEWICZ.

Do wyróżnienia przez Dziekana WME została zaproponowana praca Badanie eksperymentalno-symulacyjne oporów ruchu pojazdu o napędzie elektrycznym magistra inżyniera Mikołaja STYPUŁKOWSKIEGO, studenta studiów stacjonarnych II stopnia specjalności „Pojazdy samochodowe i specjalne”, promotor dr hab. inż. Jerzy JACKOWSKI, prof. WAT.

Z kolei praca inżynierska Marcina PODGAJNEGO Analiza wyposażenia i przebiegu samochodów hybrydowych na rynku wtórnym na podstawie ich ofert internetowych zaproponowana została do wyróżnienia poza WAT. Komisja zarekomendowała pracę do przedstawienia do wyróżnienia przez Prezesa firmy Info-Ekspert, wydawcy katalogów i programów komputerowych do profesjonalnej wyceny pojazdów samochodowych. Promotorem pracy dyplomowej inżyniera Marcina PODGAJNEGO, studenta studiów stacjonarnych I stopnia specjalności „Mechatronika i diagnostyka samochodowa” był prof. dr hab. inż. Leon PROCHOWSKI.

 

Kierownictwo Instytutu Pojazdów Mechanicznych i Transportu składa wszystkim dyplomantom gratulacje z okazji uzyskania tytułu zawodowego magistra lub inżyniera oraz życzenia wszystkiego najlepszego w życiu zawodowym i osobistym. Zachęcamy absolwentów studiów I stopnia do kontynuowania nauki na Wydziale Mechanicznym WAT na studiach II stopnia, na specjalnościach profilowanych przez Instytut, a absolwentów studiów II stopnia do podejmowania studiów III stopnia (doktoranckich). Życzymy powodzenia dyplomantom, których prace zostały skierowane do konkursu o nagrodę Rektora WAT.

 

Opracował: dr inż. Grzegorz Trawiński

 

Fotografie – Grzegorz Trawiński

 

 


 Home...