Rozwój współpracy pomiędzy Instytutem Transportu Samochodowego a Instytutem Pojazdów Mechanicznych i Transportu

W dniu 14 lutego 2017 roku gościła w Instytucie Pojazdów Mechanicznych i Transportu Wydziału Mechanicznego WAT delegacja Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie w składzie:

    - prof. nzw. dr hab. inż. Marcin ŚLĘZAK, Dyrektor ITS,
    - prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej ŚWIDERSKI, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych,
    - dr Ewa DĘBICKA, Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju.

Wizyta dyrekcji Instytutu Transportu Samochodowego, odbyła się na zaproszenie dr hab. inż. Jerzego JACKOWSKIEGO, prof. WAT, Dyrektora Instytutu Pojazdów Mechanicznych i Transportu. Miała na celu zapoznanie przedstawicieli ITS z potencjałem naukowo-badawczym i bazą dydaktyczną IPMiT oraz omówienie zagadnień związanych z bieżącą współpracą obu jednostek naukowo-badawczych.

W pierwszej części wizyty Dyrektor IPMiT scharakteryzował główne obszary działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej Instytutu. W obszernym wystąpieniu przedstawił potencjał kadrowy Instytutu, najważnejsze osiągnięcia naukowe w wybranych obszarach oraz posiadaną bazę badawczo-laboratoryjną. W uzupełnieniu prezentacji Dyrektora IPMiT uczestniczący w spotkaniu Dziekan Wydziału Mechanicznego WAT dr hab. inż. Jerzy MAŁACHOWSKI, prof. WAT podkreślił istotny wkład IPMiT w działalność naukowo-dydaktyczną Wydziału Mechanicznego, który podobnie jak Instytut Transportu Samochodowego posiada kategorię naukową A Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Omówił również realizowane w ostatnich latach projekty badawcze, w których uczestniczyli pracownicy Wydziału Mechanicznego i Instytutu Transportu Samochodowego oraz wskazał na możliwość realizacji prac doktorskich pracowników naukowo-badawczych ITS w Wydziale Mechanicznym WAT. W dyskusji, która wywiązała się po wystąpieniu Dyrektora IPMiT oprócz zaproszonych gości, uczestniczyli także zastepcy Dyrektora Instytutu oraz prof. dr hab. inż. Leon Prochowski.

 

   

 

W drugiej części wizyty delegacja ITS zapoznała się z wybranymi stanowiskami badawczymi oraz pracowniami dydaktycznymi Instytutu. Ich prezentacji dokonali kierownicy zakładów przy współudziale pracowników.

Dyrekcji Instytutu Transportu Samochodowego pokazano między innymi:
- w Zakładzie Konstrukcji Pojazdów i Bezpieczeństwa Transportu stanowisko dwubębnowe wraz z przyczepą dynamometryczną do pomiarów właściwości dynamicznych ogumienia, stanowisko do quasi-statycznych badań opon z opracowaną w zakładzie wieloczujnikową głowicą do badania współpracy koła jezdnego z podłożem, a także stanowisko do określania obciążeń ciała człowieka podczas zderzeń z małymi prędkościami (zjeżdżalnia).

 

   

 

- w Zakładzie Tribologii, Inżynierii Powierzchni i Logistyki Płynów Eksploatacyjnych pracownie analiz znormalizowanych płynów eksploatacyjnych, w tym akredytowaną stację badań, stanowiska do badań tribologicznych porowatych łożysk ślizgowych, stanowiska technologiczne do obróbki laserowej warstw wierzchnich oraz nowoczesną aparaturę do badania topografii powierzchni,

 

      

 

- w Zakładzie Silników i Inżynierii Eksploatacji Pojazdów Mechanicznych stanowisko do nauczania budowy, działania i podstaw diagnozowania hybrydowych i elektrycznych układów napędowych samochodów, stanowisko ze skanerem 3D do digitalizacji wielkogabarytowych obiektów wraz z oprogramowaniem do obróbki i zobrazowania wyników pomiarów oraz opracowany w zakładzie pojazd z napędem spalinowo-elektrycznym w układzie 6×6.

 

   

 

Na zakończenie pobytu dyrekcji ITS w Instytucie Pojazdów Mechanicznych i Transportu omówiono obszary, w których istnieje możliwość podjęcia współpracy naukowo-badawczej, wynikające z potencjałów naukowo-badawczych obu Instytutów. Wstępnie wskazano te, w których możliwe jest podjęcie wspólnych działań w zakresie pozyskania i realizacji studiów doktoranckich, projektów badawczych w zakresie obronności i bezpieczeństwa, konstrukcji oraz badania pojazdów i ich elementów, transportu samochodowego. Konkretne ustalenia w poszczególnych zagadnieniach zostaną podjęte w toku kolejnych roboczych kontaktów.

 

 

Opracował: dr inż. Grzegorz Trawiński

 

Fotografie – Grzegorz Trawiński

 

 


 Home...