Przedstawiciele Instytutu Pojazdów Mechanicznych i Transportu sędziami w międzynarodowym konkursie Young Car Mechanic

W dniu 14 maja 2018 roku odbył się finał międzynarodowego konkursu wiedzy dla młodych mechaników samochodowych Young Car Mechanic. Patronat merytoryczny nad finałem konkursu, organizowanego przez firmę Inter Cars, objęła Wojskowa Akademia Techniczna. W ramach patronatu pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Pojazdów Mechanicznych i Transportu Wydziału Mechanicznego WAT opiniowali zadania konkursowe przygotowane przez firmy Bosch, Elring, Hella, Lauber i ZF oraz wzięli udział w konkursie jako sędziowie czuwający nad przestrzeganiem regulaminu konkursu oraz zasad rywalizacji fair play. Sędzią Głównym konkursu był Dyrektor Instytutu Pojazdów Mechanicznych i Transportu dr hab. inż. Jerzy Jackowski, prof. WAT, a komisję sędziowską tworzyli również dr inż. Grzegorz Trawiński oraz mgr inż. Mariusz Radzimierski. Konkurs Young Car Mechanic przeznaczony jest dla uczniów średnich szkół technicznych o profilu samochodowym. W tegorocznej edycji konkursu udział wzięło 18 zawodników – po 3 z Litwy, Łotwy, Estonii, Bułgarii, Niemiec i Polski. Wygrali oni krajowe eliminacje, stanowili więc czołówkę najmłodszych mechaników samochodowych.

 

       

 

Po czynnościach organizacyjnych, miedzy innymi przypomnieniu zasad konkursu, młodzi mechanicy przystąpili do rozwiązywania 5 zadań teoretyczno-praktycznych, obejmujących zagadnienia diagnostyczno-obsługowe samochodów. Przygotowane zadania konkursowe obejmowały:

    - diagnostyczną ocenę stanu technicznego układu klimatyzacji (zadanie przygotowane przez firmę Hella),
    - ocenę stanu technicznego mechatronicznego modułu sterowania pracą automatycznej skrzyni biegów (zadanie przygotowane przez firmę ZF),
    - dobór i wymianę uszczelki podgłowicowej silnika (zadanie przygotowane przez firmę Elring),
    - ocenę stanu tarczy hamulcowej oraz sprawdzenie wiadomości teoretycznych i praktycznych w zakresie wtryskiwaczy systemów common rail (zadanie przygotowane przez firmę Bosch),
    - znalezienie usterek występujących w przygotowanych do weryfikacji kilku alternatorach i rozrusznikach (zadanie przygotowane przez firmę Lauber).

Podczas wykonywania zadania sędziowie stanowiskowi w oparciu o opracowane kryteria oceniali wiedzę teoretyczną, a zwłaszcza umiejętności praktyczne młodych mechaników. Oceniane były poszczególne etapy rozwiązywania zadania konkursowego. Zależnie od poprawności merytorycznej wykonania danego zadania uczestnicy konkursu otrzymywali odpowiednią liczbę punktów.

 

       

 

Po zaciętej rywalizacji, która odbywała się w dwóch turach (przedpołudniowej i popołudniowej) podsumowano uzyskane przez poszczególnych zawodników wyniki cząstkowe. Ogłoszenie końcowych wyników konkursu nastąpiło wieczorem podczas uroczystej kolacji w Hotelu Holiday Park w Warszawie.

Na początku uroczystości wręczenia nagród przedstawiciele firmy Inter Cars przypomnieli w krótkich wystąpieniach oraz w formie filmu przebieg krajowych eliminacji, które pozwoliły na wyłonienie 3-osobowych zespołów uczestniczących w finale europejskim konkursu Young Car Mechanic. Następnie głos zabrał Sędzia Główny konkursu, prof. Jerzy Jackowski, Dyrektor Instytutu Pojazdów Mechanicznych i Transportu Wydziału Mechanicznego WAT. W swoim wystąpieniu podkreślił on wysoki poziom wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych prezentowanych przez młodych mechaników, w tym specjalistycznej wiedzy w zakresie diagnozowania zespołów mechatronicznych (moduł sterowania automatyczną skrzynią biegów). Na podstawie uzyskanych przez zawodników na poszczególnych stanowiskach wyników cząstkowych ocenił, że najmniej trudności sprawiły uczestnikom zadania opracowane przez firmę Hella i ZF. Ku zaskoczeniu komisji sędziowskiej najwięcej problemów uczestnicy konkursu mieli z prawidłową realizacją zadań opracowanych przez firmę Lauber i Bosch, obejmujących w dużym zakresie wykonanie pomiarów wielkości geometrycznych (ocena tarczy hamulcowej) oraz elektrycznych (ocena wtryskiwaczy elektromagnetycznych i piezoelektrycznych systemów zasilania paliwem typu common rail). Na zakończenie swojego wystąpienia prof. Jerzy Jackowski pogratulował wszystkim młodym mechanikom osiągniętych wyników oraz stwierdził, że bez wahania skierowałby swój samochód do warsztatu prowadzonego przez uczestników konkursu.

 

   

 

Po wystąpieniu Dyrektora IPMiT głos zabrali przedstawiciele firm, które przygotowały zadania konkursowe. Wskazali oni na zapotrzebowanie rynku na wysoko kwalifikowanych mechaników samochodowych, zdolnych do diagnozowania i naprawy coraz bardziej złożonych technicznie samochodów, ich zespołów i elementów oraz zadeklarowali dalsze wsparcie szkolnictwa zawodowego w celu podniesienia poziomu wiedzy absolwentów szkół o profilu samochodowym. Pogratulowali oni również firmie Inter Cars podjęcia ciekawej inicjatywy, jaką okazał się konkurs Young Car Mechanic.

 

   

 

Następnie podano oficjalne wyniki rywalizacji. Pierwsze miejsce, uzyskując 229 pkt. na 250 możliwych do zdobycia zajął Bartłomiej Januszewski z Białegostoku, drugie (211 pkt) Paweł Smolaga z Radomia a trzecie (208 pkt) Artŭrs Rjabčenkovs z Łotwy. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe świadectwa uczestnictwa i drobne pamiątki, a trójka laureatów i ich opiekunowie (nauczyciele) otrzymali cenne nagrody. Szkoły, z których wywodzą się laureaci konkursu otrzymają również cenne wyposażenie. Łączna pula nagród wynosiła 100 000 zł.

 

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy wysokich wyników osiągniętych w konkursie, które świadczą o dużym zasobie wiedzy teoretycznej i umiejętnościach praktycznych w zakresie diagnostyki samochodów i ich zespołów. Laureatom gratulujemy uzyskanych nagród i zapraszamy na studia do Wydziału Mechanicznego WAT. Firmie Inter Cars gratulujemy podjęcia ciekawej inicjatywy edukacyjno-technicznej i życzymy dalszego jej rozwoju. Z informacji uzyskanych od organizatorów wynika, że uczestnictwo w następnej edycji konkursu Young Car Mechanic zadeklarowały kolejne kraje, między innymi Chorwacja, Rumunia, Słowenia i Czechy. Miłą informacją jest również to, że organizator konkursu, firma Inter Cars wyraziła wolę współpracy z WAT przy okazji kolejnych edycji konkursu.

 

 

Opracował: dr inż. Grzegorz Trawiński

Fotografia – materiał firmy Inter Cars

 


 Home...