Wydział Mechaniczny na V Kongresie Ekspertów Samochodowych

W dniu 02 czerwca 2018 r., w Radomiu, odbył się V Jubileuszowy Krajowy Kongres Ekspertów Samochodowych. Kongres zorganizowany został przez Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej (SITK RP). Jego głównym celem jest współpraca nauki i techniki, a więc ośrodków naukowo-badawczych i firm z branży motoryzacyjnej. Branża motoryzacyjna jest mocno zaawansowaną technicznie i wymaga dostępu do aktualnej wiedzy pozyskiwanej od producentów innowacyjnych technologii. Kongres to przede wszystkim połączenie nauki i techniki w jednym miejscu, ma charakter platformy uczelniano-przemysłowej. Do udziału w pracach Komitetu Naukowego Kongresu, z Wydziału Mechanicznego WAT, zaproszeni zostali i aktywnie uczestniczyli dr hab. inż. Tadeusz Dziubak – prof. WAT, dr hab. inż. Józef Pszczółkowski– prof. WAT, dr hab. inż. Piotr Rybak – prof. WAT. Podczas Kongresu wyróżniono producentów innowacyjnych: urządzeń, technologii oraz systemów w następujących kategoriach: innowacyjność produktowa, innowacyjność procesowa i innowacyjność technologiczna.

 

     

 

 

 

Opracował: Piotr Rybak

 


 Home...