Międzynarodowe warsztaty - MUSICODE w IBM

W dniach 18-22 czerwca 2018 roku w Instytucie Budowy Maszyn Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej odbyły się międzynarodowe warsztaty w ramach realizowanego od 2016 roku w Europejskiej Agencji Obrony programu w obszarze systemów detekcji Improvised Explosive Device Detection (IEDDET). Celem programu IEDDET jest opracowanie i demonstracja wielosensorowych systemów detekcji do wykrywania improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED). W efekcie umożliwi to zwiększenie zdolności szybkiego i bezpiecznego poruszania się wojsk po drogach i bezdrożach. W programie IEDDET biorą udział przedstawiciele 5 krajów: Austrii, Belgii, Holandii, Norwegii oraz Polski. Zgodnie z harmonogramem program ma zostać zakończony w 2020 roku na 5-tym poziomie gotowości technologicznej (Technology Readiness Level, TRL). Program obejmuje realizację trzech projektów. Każdy z trzech projektów dotyczy różnych faz detekcji IED: wczesne ostrzeganie, zdalna detekcja oraz potwierdzenie i identyfikacja. Kluczowym zagadnieniem jest poprawa ogólnej zdolności poprzez wymianę informacji pomiędzy trzema fazami. Odmienne wymagania każdej z trzech faz powodują, że do realizacji każdej z nich w ramach programu uruchomiony został oddzielny projekt: - wczesne ostrzeganie VMEWI3;
- zdalna detekcja MUSICODE;
- potwierdzenie i identyfikacja CONFIDENT.

Mounted Early Warning of Indirect Indicators of IEDs (VMEWI3) Celem projektu jest wykrywanie pośrednich wskaźników obecności IED przy użyciu kamer prowadzących obserwację terenu przed poruszającym się pojazdem. Projekt kierowany jest przez Holenderską Organizację Stosowanych Badań Naukowych (TNO) we współpracy z przemysłem – średnimi i małymi przedsiębiorstwami, tzw. SME, uczelniami i instytucjami badawczymi. W skład tej grupy ośrodków wchodzą: Armament and Defence Technology Agency (ARWT) z Austrii, Royal Military Academy (RMA) z Belgii, Nederlandse Instrumenten Compagnie (Nedinsco), ViNotion B.V., Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), Quest Photonic Devices BV (Quest) z Holandii oraz PCO S.A i Wojskowa Akademia Techniczna. W ramach projektu zostanie opracowany oraz przetestowany system złożony z Bezzałogowej Platformy Lądowej (ang. UGV) wraz z optycznym wieloczujnikowym systemem wczesnego ostrzegania zagrożeń typu IED.

UGV stand-off multi-sensor platform for IED component detection (MUSICODE)W ramach projektu MUSICODE zostanie opracowany multisensoryczny system zdalnej detekcji komponentów IED zamontowany na UGV. Inicjatywa jest koordynowana przez Norweskie Centrum Badań Obronnych (FFI). W projekcie biorą również udział ARWT z Austrii, RMA z Belgii, TNO z Holandii, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów (PIAP), Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej (WITI), Consortia Electronica (Cons-el), Advanced Protection Systems (APS), Wojskowa Akademia Techniczna oraz Augmenti AS z Norwegii. Opracowany w projekcie system będzie analizował dane pochodzące z czujników skanujących przestrzeń przed UGV – na podłożu i w gruncie. Zadanie z to wykonywane będzie również z wykorzystaniem danych pochodzących z systemu VMEWI3.

Confirmation, Identification and Airborne Early Warning of IEDs (CONFIDENT)Projekt ten ma na celu przede wszystkim: potwierdzenie wykrycia i identyfikacja istotnych elementów IED, w tym części elektronicznych, ładunków wybuchowych, chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych (CBRN) oraz zapewnienie komplementarnej zdolności wczesnego ostrzegania. Projekt wykonywany jest przez konsorcjum kierowane przez ARWT, w skład którego wchodzą: CBRN Defense Command/CBRN Defense School (ABCAbwS), Logistic School (HLogS) i Schiebel Aircraft GmbH z Austrii, RMA z Belgii, Wojskowa Akademia Techniczna i FFI z Norwegii. Demonstratory technologii zamontowane będą na zdalnie sterowanych platformach: lądowej (UGV) i latającej (UAV). Odbywające się w dniach 18 – 22 czerwca 2018 roku warsztaty dotyczyły projektu MUSICODE. Uczestniczyły w nim: 3 osoby z Norwegian Defence Research Establishment (FFI, Forsvarets forskningsinstitutt), 3 osoby z TNO (Netherlands Organisation for Applied Scientific Research) oraz 2 osoby z Royal Military Academy z Brukseli, Belgia oraz pracownicy IBM WME, Wydziału Elektroniki, Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej (WITI) oraz Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów (PIAP).
W pierwszej części warsztatów zrealizowano testy EMC i EMI (kompatybilności i interferencji elektromagnetycznej pomiędzy elementami systemu – sensory, łącze danych oraz teleoperacji). Przeprowadzono je w Komorze Kompatybilności Elektromagnetycznej Wydziału Elektroniki. Instytut Radioelektroniki Wydziału Elektroniki WAT realizuje we współpracy z przemysłem pakiet roboczy „Ground Penetration Radar”, którego głównym zadaniem jest opracowanie i dostarczenie do testów wielokanałowego georadaru do detekcji IED ukrytych w podłożu przed platformą. W drugiej części przeprowadzono pierwszą integrację elementów systemu z UGV (combined experiment of integrated multi-sensor systems). Działania te wykonywano w Instytucie Budowy Maszyn (IBM) Wydziału Mechanicznego. IBM WME w ramach projektu jest odpowiedzialny za realizację jednego z pakietów roboczych: „Mobile Platform and HW integration” - dostarczenie kompletnego bezzałogowego nośnika do montażu detektorów do wykrywania IED oraz integracja systemów opracowanych przez konsorcjantów na platformie (platforma, pojazd sterujący, pulpit sterujący).
Drugiego dnia warsztatów obecny był przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON (członek Project Management Group ze strony EDA). Integracja systemów realizowana jest w oparciu o robota Florian, który jest produktem końcowym projektu INNOTECH-K1/IN1/70/154619/NCBiR/12), który został zrealizowany przez Konsorcjum w składzie: WB Electronics S.A., HYDROMEGA Sp. z o.o. oraz Wojskową Akademię Techniczną (IBM WME).
Zabezpieczenie logistyczne przedsięwzięcia zapewniał Instytut Budowy Maszyn Wydziału Mechanicznego. Warsztaty zakończyły się sukcesem. Uzyskano wystarczającą liczbę danych, zintegrowano sensory na ramie zamocowanej do robota Florian, które zasilono z dodatkowego, zamocowanego na robocie źródła zasilania oraz wykonano próby jazdy systemu, przez co potwierdzono terminowe zakończenie etapu prac, co dobrze prognozuje na planowane testy, które odbędą się w październiku 2018 roku, na poligonie w Austrii. Ostateczna wspólna prezentacja programu IEDDET ma się odbyć w drugiej połowie 2019 r.
Na koniec warsztatów lider projektu MUSICODE oraz inni uczestnicy przedsięwzięcia wyrazili słowa uznania dla jego organizatorów.

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

 

 


 Home...