Egzaminy końcowe na podyplomowych studiach „Bezpieczeństwo ruchu drogowego i rzeczoznawstwo samochodowe”

W dniu 6 lipca 2018 roku odbyły się w Instytucie Pojazdów Mechanicznych i Transportu egzaminy końcowe na studiach podyplomowych „Bezpieczeństwo ruchu drogowego i rzeczoznawstwo samochodowe”. Studia są realizowane wraz z Wydziałem Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego oraz Instytutem Transportu Samochodowego.

 

   

 

Do egzaminu przystąpiło 13 słuchaczy, którzy przedstawili prace końcowe wykonane pod opieką pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu i współorganizatorów studiów. Obejmowały one zagadnienia dotyczące problematyki bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego, wyceny uszkodzeń i napraw powypadkowych pojazdów oraz zastosowania w pojazdach hamulców elektrycznych. Po przedstawieniu kilkunastominutowej prezentacji dyplomanci odpowiadali na pytania członków komisji egzaminacyjnej, dotyczące zagadnień związanych ze zrealizowaną pracą końcową oraz na pytania egzaminacyjne, sprawdzające ogólną wiedzę słuchaczy, związaną z profilem ukończonych studiów. Uzyskane przez nich oceny końcowe ze studiów (bardzo dobre i dobre) świadczą o dobrym opanowaniu wiedzy uzyskanej podczas studiów podyplomowych oraz o wysokim poziomie przygotowania absolwentów studiów podyplomowych do pracy jako rzeczoznawca samochodowy.

 

   

 

Kierownictwo Instytutu Pojazdów Mechanicznych i Transportu składa wszystkim absolwentom studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo ruchu drogowego i rzeczoznawstwo samochodowe” gratulacje z okazji pomyślnego zdania egzaminu końcowego i ukończenia studiów. Wszystkim absolwentom studiów podyplomowych życzymy w 100% trafnych opinii i ekspertyz.

 

 

Opracowali: mgr inż. Olga Gajda
dr inż. Grzegorz Trawiński

Fotografie – Grzegorz Trawiński

 

 

 


 Home...