Wizyta znanych rajdowców z zespołu „Wiśniewski Team” w Instytucie Pojazdów Mechanicznych i Transportu

17 lipca 2018 roku, z inicjatywy Dyrektor Instytutu oraz dr inż. Wojciecha Napadłka, w Instytucie Pojazdów Mechanicznych i Transportu Wydziału Mechanicznego przebywali z roboczą wizytą Tadeusz oraz Kamil Wiśniewscy. Obydwaj Panowie są utytułowanymi zawodnikami rajdowymi. Pan Kamil Wiśniewski jest właścicielem firmy Wiśniewski Team Motors, a także znanym i utytułowanym rajdowcem, zwycięzcą kilkuset rajdów krajowych i międzynarodowych. Uczestniczył również w 39 rajdzie Dakar Rally w 2017 roku, w którym zajął I miejsce w klasyfikacji 4x4 oraz 10 miejsce w klasyfikacji generalnej.

W pierwszej części wizyty Dyrektor Instytutu dr hab. inż. Jerzy Jackowski, prof. WAT przedstawił zadania i strukturę organizacyjną Wydziału i Instytutu, a następnie dokonał obszernej prezentacji potencjału naukowo-badawczego, omawiając najważniejsze obszary prowadzonych prac. Następnie odbyła się krótka dyskusja, podczas której Dyrektor Instytutu oraz uczestniczący w spotkaniu dr inż. Wojciech Napadłek i dr inż. Grzegorz Trawiński odpowiadali na pytania gości dotyczące możliwości badawczych IPMiT.

 

 

Następnie Goście zostali zapoznani z wybranymi stanowiskami badawczo-laboratoryjnymi. W Zakładzie Konstrukcji Pojazdów i Bezpieczeństwa Transportu zaprezentowano im stanowisko bębnowe i przyczepę dynamometryczną do badania właściwości układu jezdnego. Podczas pobytu w Zakładzie Silników i Inżynierii Eksploatacji Pojazdów Mechanicznych mgr inż. Filip Polak pokazał gościom stanowiska hamowniane do badania silników spalinowych wraz z aparaturą do określenia składu spalin. Zaprezentował również opracowaną przez zespół zakładu trzyosiową platformę mobilną z napędem elektrycznym.

 

       

 

W Zakładzie Tribologii Inżynierii Powierzchni i Logistyki Płynów Eksploatacyjnych, Goście zwiedzili Zespół Pracowni Technologicznych Zakładu Tribologii Inżynierii Powierzchni i Logistyki Płynów Eksploatacyjnych. Pokazano im między innymi stanowiska do obróbki laserowej oraz stanowiska badawcze w zakresie oceny właściwości użytkowych warstw wierzchnich i powłok wytworzonych na materiałach konstrukcyjnych i elementach maszyn. Zaprezentowano im również aparaturę do badań mikrostruktury, twardości oraz do badania warstw wierzchnich i powłok wytwarzanych na materiałach konstrukcyjnych i elementach maszyn (w tym silników spalinowych) w zakresie: ablacyjnego teksturowania, oczyszczania, spawania oraz przyrostowego napawania 3D.

Goście z dużym zainteresowaniem obejrzeli pokazane fragmenty bazy laboratoryjno-badawczej.

W ostatniej części spotkania uczestniczyli również dr hab. inż. Tadeusz Dziubak, prof. WAT oraz zaproszony specjalista ds. pozyskiwania projektów, który przedstawił możliwości wspólnego (Wiśniewski Team i Instytut) aplikowania w projektach badawczych. Po długiej merytorycznej dyskusji obie strony spotkania wyraziły wolę współpracy związanej z opracowaniem, badaniami i testowaniem nowych rozwiązań elementów i układów samochodów terenowych oraz potrzebę dalszych kontaktów. Potencjalne obszary wspólnych działań nakierowanych na pozyskanie projektów badawczych zostaną określone po analizie informacji wymienionych podczas wizyty.

 

 

 

Opracował: dr inż. Grzegorz Trawiński

Fotografie – Grzegorz Trawiński

 

 

 


 Home...