Wystąpienie Dyrektora Instytutu Pojazdów Mechanicznych i Transportu na konferencji PIGOSK

Od 7 do 9 września 2018 roku odbyła się w Wiśle VII Konferencja Szkoleniowa Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Psychologia transportu”.

W konferencji, którą otworzył Prezes PIGOSK pan Krzysztof Szymański, uczestniczyli między innymi przedstawiciele ośrodków badawczych i naukowo-dydaktycznych zajmujących się szkoleniem kierowców, specjaliści w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przedstawiciele administracji rządowej. Łącznie w konferencji wzięło udział ponad 120 osób.

 

   

 

Celem konferencji była wymiana wiedzy i doświadczeń praktycznych, głównie w obszarze szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców oraz elementów współdecydujących o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Uczestniczy konferencji wysłuchali między innymi następujących referatów:

    - Wypadki drogowe z udziałem kierowców wykonujących transport drogowy - główne przyczyny, który wygłosił komisarz dr Jacek Giszczak, Ekspert Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji w Warszawie,
    - Znaczenie stresu w psychologii transportu dr Ewy Odachowskiej z Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie,
    - Kontrola ośrodków szkolenia i doskonalenia techniki jazdy, problemy w szkoleniu obcokrajowców, przedstawionego przez Radosława Sobczyka, Kierownika Oddziału Transportu i Organizacji Wydziału Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

 

   

 

Gościem konferencji był również Dyrektor Instytutu Pojazdów Mechanicznych i Transportu, dr hab. inż. Jerzy Jackowski, prof. WAT. W referacie pt. Bezpieczne nadwozia samochodowe omówił on rozwiązania stosowane w konstrukcji nadwozi samochodowych, podnoszące bezpieczeństwo zarówno kierowcy jak i innych uczestników ruchu drogowego. Wyrazem uznania wkładu merytorycznego i wsparcia Wydziału Mechanicznego WAT przy realizacji Konferencji jest podziękowanie, które kilka dni temu dotarło do Wojskowej Akademii Technicznej.

 

 

 

Opracował: dr inż. Grzegorz Trawiński

Fotografie – materiały PIGOSK

 

 

 


 Home...