UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU AKADEMICKIEGO W WYDZIALE MECHANICZNYM WAT

W dniu 5 października 2018r. po raz 59 na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego.

W uroczystości udział wzięły władze Uczelni: Prorektor ds. Kształcenia dr hab. inż. Zdzisław BOGDANOWICZ, prof. WAT, Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. inż. Krzysztof CZUPRYŃSKI oraz Kanclerz WAT mgr Adam WRONECKI, i jego Zastępca – Szef Logistyki płk mgr inż. Emil KARDASZUK, Kwestor WAT mgr Janusz GUZKA.

Uroczysta inauguracja odbyła się w sali kinowej Klubu WAT i zgromadziła nie tylko grono profesorskie, nauczycieli akademickich, pracowników wydziału, studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, ale również licznie przybyłych gości.

 

   
   

 

Wśród nich dziekanów macierzystej uczelni, przedstawicieli instytucji MON, rektorów i dziekanów zaprzyjaźnionych uczelni i wydziałów, dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół średnich, dyrektorów instytutów naukowych i zakładów przemysłowych, z którymi Wydział utrzymuje ścisłą współpracę oraz kierowników działów centralnej administracji naszej Alma Mater. Obecni byli także absolwenci Wydziału w tym z roczników 1967-69 oraz kapelan WAT ks. ppor. Krzysztof WŁOSOWICZ.

Dziekan Wydziału Mechanicznego dr hab. inż. Jerzy MAŁACHOWSKI, prof. WAT w swym wystąpieniu inauguracyjnym serdecznie przywitał przybyłych na uroczystość zaproszonych gości, szczególnie ciepło i serdecznie przywitał studentów i doktorantów I roku studiów, przedstawił studentom kadrę kierowniczą Wydziału i Jednostek Organizacyjnych oraz przedstawił uczestnikom uroczystości w szerokim ujęciu działalność dydaktyczną i naukową wydziału.

 

 

Najważniejszym momentem uroczystości była immatrykulacja, czyli ślubowanie doktorantów i studentów pierwszego roku.

Dziekan Wydziału przeprowadził akt przyjęcia w poczet doktorantów i studentów pierwszego roku studiów.

W bieżącym roku akademickim na Wydziale Mechanicznym rozpoczęło studia I stopnia 478 studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na czterech kierunkach studiów: „biocybernetyka i inżynieria biomedyczna”, „biogospodarka” „mechanika i budowa maszyn” i „logistyka”, w tym 56 podchorążych kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz 16 doktorantów, którzy rozpoczynają kształcenie na III stopniu studiów w dwóch dyscyplinach naukowych: „budowa i eksploatacja maszyn” i „mechanika”.

Ośmiu studentów i dwóch doktorantów, którzy uzyskali najwyższe wyniki w procesie rekrutacji, po złożeniu ślubowania otrzymali symboliczne indeksy wręczone przez Prorektora ds. Kształcenia i Dziekana Wydziału Mechanicznego.

Zaszczytu otrzymania symbolicznych indeksów doznali studenci:

 • mgr inż. LĘGAS Aleksandra - uczestniczka studiów doktoranckich w dyscyplinie „budowa i eksploatacja maszyn”, absolwentka Wojskowej Akademii Technicznej
 • mgr inż. PAWLIKOWSKI Kacper – uczestnik studiów doktoranckich w dyscyplinie „budowa i eksploatacja maszyn”, absolwent Wojskowej Akademii Technicznej
 • BUCZEK Nikoletta - studentka stacjonarnych studiów I stopnia kierunek „biocybernetyka i inżynieria biomedyczna”, absolwentka II LO im. Marii Konopnickiej w Radomiu
 • REGULSKI Sebastian- student stacjonarnych studiów I stopnia kierunek „biogospodarka”, absolwent Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Nr 13 Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły
 • MAZUR Dawid - student stacjonarnych studiów I stopnia kierunek „logistyka”, absolwent LO im. Marii Konopnickiej
 • FIET Szymon - student stacjonarnych studiów I stopnia kierunek „mechanika i budowa maszyn”, absolwent I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Płońsku
 • szer. pchor. ŁUKASIAK Daniel - kandydat na żołnierza zawodowego na kierunku „mechanika i budowa maszyn”, specjalność materiały pędne i smary, absolwent I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rykach
 • szer. pchor. PIWOWARCZYK Łukasz- kandydat na żołnierza zawodowego na kierunku „mechanika i budowa maszyn”, specjalność organizacja transportu i ruchu wojsk, absolwent I LO im. Marcina Wadowity w Wadowicach
 • SOBCZYK Karolina - studentka niestacjonarnych studiów I stopnia kierunek „logistyka”, absolwentka XVI LO im. S. Sempołowskiej
 • MASŁOCHA Piotr - student niestacjonarnych studiów I stopnia kierunek „mechanika i budowa maszyn”, absolwent Technikum Mechatronicznego nr 1 w Warszawie

 

   
   

 

Na Centralnej Inauguracji Roku Akademickiego Wojskowej Akademii Technicznej, która odbyła się w dniu 3 października br. symboliczne indeksy otrzymali odebrali przedstawiciele Wydziału Mechanicznego:

  - szer. pchor. CEGŁOWSKI Damian – kandydat na żołnierza zawodowego na kierunku „mechanika i budowa maszyn”
  - mgr inż. FILIPIUK Tomasz – uczestnik studiów doktoranckich w dyscyplinie „budowa i eksploatacja maszyn”

Indeksy wręczył sekretarz stanu w MON minister Tomasz Zdzikot i Rektor-Komendant WAT płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, prof. WAT.

W imieniu braci studenckiej zwrócił się do zebranych Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Mechanicznego st. kpr. pchor. Łukasz MAKARYK, który życzył studentom I rok studiów pomyślności, najlepszych wyników w nauce, wytrwałości w dążeniu do zamierzonych celów i wielu sukcesów. Kapelan WAT ks. ppor. Krzysztof WŁOSOWICZ życzył studentom wszystkiego najlepszego, mało nauki i wyrozumiałych wykładowców.

 

   

 

Po wygłoszeniu przez Dziekana Wydziału dr hab. inż. Jerzego MAŁACHOWSKIEGO, prof. WAT formuły rozpoczęcia roku akademickiego 2018/2019 odśpiewano pieśni „Gaudeamus igitur”.

W inauguracji roku akademickiego udział wzięli tegoroczni absolwenci Wydziału Mechanicznego, otrzymując z rąk Prorektora ds. Kształcenia WAT i Dziekana Wydziału dyplomy ukończenia studiów.

 

   
   

 

Uroczystość była także okazją do wręczenia wyróżnień absolwentom i uhonorowania pracowników Wydziału.

W czasie uroczystości absolwenci zostali wyróżnieni za ukończenie studiów z wyróżnieniem i za prace dyplomowe. Wyróżnienia wręczył Prorektor ds. Kształcenia i Prorektora ds. Nauki oraz Dziekan WME.

Za ukończenie studiów drugiego stopnia z wynikiem bardzo dobry z wyróżnieniem w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 Dziekan WME wyróżnił 2. absolwentów z kierunku „mechanika i budowa maszyn”: mgr inż. KOSZYKOWSKI Damian, mgr inż. SZPACZYŃSKI Mateusz oraz 2. absolwentów z kierunku „logistyka”: mgr inż. LĘGAS Aleksandra, mgr inż. NOGAS Patrycja

 

   

 

Na wniosek komisji egzaminacyjnych Dziekan WME wyróżnił autorów prac dyplomowych na kierunku studiów „mechanika i budowa maszyn”

- w kategorii praca magisterska:
  1. mgr. inż. GROMULSKI Rafał
  za pracę na temat: „Bezpieczeństwo osób jadących podczas zderzenia bocznego”
  Promotor pracy: dr inż. Andrzej ŻUCHOWSKI

  2. mgr. inż. KICELMAN Piotr
  za pracę na temat: „Modelowanie i analiza wytrzymałości przekładkowej struktury kadłuba silnika”
  Promotor pracy dr hab. Elżbieta SZYMCZYK, prof. WAT

  3. mgr. inż. KOSZYKOWSKI Damian
  za pracę na temat: „Analiza możliwości zastosowania technologii przyrostowej 3D w elementach maszyn stosowanych w motoryzacji i energetyce”
  Promotor pracy dr inż. Wojciech NAPADŁEK

  4. mgr. inż. KOWALCZYK Damian
  za pracę na temat: „Diagnostyka stanu opon przy wykorzystaniu mobilnego serwisu ogumienia”
  Promotor pracy prof. dr hab. inż. Leon PROCHOWSKI

  5. mgr. inż. SKORUPSKI Piotr
  za pracę na temat: „Projekt wstępny mini hamowni do kosiarek z napędem spalinowym”
  Promotor pracy ppłk dr inż. Paweł MARECKI

  6. mgr. inż. STANIO Adam
  za pracę na temat: „Projekt wstępny hydraulicznego podnośnika serwisowego z napędem spalinowym o udźwigu 30 kN”
  Promotor pracy ppłk dr inż. Paweł MARECKI

  7. mgr. inż. SZPACZYŃSKI Mateusz
  za pracę na temat: „Wyznaczenie charakterystyk działania wybranych układów mechatronicznych silnika 1.2 TSI CBZB”
  Promotor pracy dr inż. Grzegorz TRAWIŃSKI

  8. mgr. inż. YENDZHEIOVSKI Yurij
  za pracę na temat: „Analiza właściwości materiałów filtracyjnych z dodatkiem nanowłókien”
  Promotor pracy dr hab. inż. Tadeusz DZIUBAK, prof. WAT

   

  - w kategorii praca inżynierska:
   1. mgr. inż. GROCHALA Maciej
   za pracę na temat: „Badanie właściwości wytrzymałościowych wybranego kompozytu polimerowego w szerokim zakresie szybkości odkształcenia z uwzględnieniem anizotropi”
   Promotor pracy dr inż. Roman GIELETA

   2. mgr. inż. KOBOJEK Paweł
   za pracę na temat: „Ocena energii deformacji samochodów powypadkowych na podstawie ich fotografii”
   Promotor pracy dr inż. Bolesław PANKIEWICZ

   

     

   

  Na wniosek komisji egzaminacyjnych Dziekan WME wyróżnił autorów prac dyplomowych na kierunku studiów „logistyka”:

  - w kategorii praca magisterska:
   1. mgr. inż. BARTOSIAK Piotr
   za pracę na temat: „Modelowanie systemu oceny eksploatacji środków transportu do przewozu paliw”
   Promotor pracy dr hab. inż. Marian BRZEZIŃSKI, prof. WAT

   2. mgr. inż. BDĄBROWSKI Igor
   za pracę na temat: „Badanie właściwości smarnościowych smaru plastycznego z dodatkiem grafenu”
   Promotor pracy prof. dr hab. inż. Tadeusz KAŁDOŃSKI

   3. mgr. inż. LĘGAS Aleksandra
   za pracę na temat: „Wybrane metody ilościowe stosowane w obszarze gospodarki magazynowo- transportowej”
   Promotor pracy płk dr inż. Jarosław ZIÓŁKOWSKI

   4. mgr. inż. MOŚCICKI Kacper
   za pracę na temat: „Wykorzystanie transportu kolejowego w procesie dystrybucji paliw płynnych w Polsce”
   Promotor pracy dr hab. Mieczysław PAWLISIAK, prof. WAT

   5. mgr. inż. NOGAS Patrycja
   za pracę na temat: „Badanie właściwości smarnościowych oleju z dodatkiem grafenu”
   Promotor pracy prof. dr hab. inż. Tadeusz KAŁDOŃSKI

   6. ppor. mgr inż. SZKUTNIK-ROGOŻ Joanna
   za pracę na temat: „Wybrane problemy dotyczące metod prognozowania popytu”
   Promotor pracy płk dr inż. Jarosław ZIÓŁKOWSKI

   

  - w kategorii praca inżynierska:
   1. sierż. pchor. inż. HEJMOWSKI Łukasz
   za pracę na temat: „Funkcjonowanie baz w misjach poza granicami kraju”
   Promotor pracy dr hab. Mieczysław PAWLISIAK, prof. WAT

   

     

   

  Wyróżnienia, nagrody rzeczowe i dyplomy wręczył absolwentom Prorektora ds. Kształcenia WAT i Dziekana WME.

  W czasie uroczystości w uznaniu szczególnych zasług wniesionych w rozwój Wydziału Mechanicznego zostali uhonorowani pamiątkowym medalem „Za zasługi dla Wydziału Mechanicznego” pracownicy Wydziału: dr inż. Paweł BARANOWSKI, mgr Cezary DANIELSKI, Ewa FLAŻYŃSKA, dr inż. Krzysztof GRZELAK, Monika KALISZUK, kpt. dr inż. Piotr KĘDZIERSKI, dr inż. Teodor KOWAL, mgr inż. Tomasz KUCERA, mgr inż. Mieczysław MANIKOWSKI, dr inż. Łukasz MAZURKIEWICZ, mgr inż. Bogusław MICHAŁOWSKI, dr inż. Janusz MIERZYŃSKI, mgr inż. Mariusz RADZIMIERSKI, mgr inż. Marek RAJEWSKI, st. chor. szt. lic. Mikołaj SOBIERAJSKI, dr inż. Kamil SYBILSKI, dr inż. Piotr SZCZAWIŃSKI, mgr Anna SZURGOTT, mgr inż. Janusz TELEGA, ppłk dr inż. Janusz TORZEWSKI, dr inż. Marcin WIECZOREK, Ewa ZAGAJEWSKA.

   

     

   

   

  W trakcie uroczystości po raz pierwszy w historii Wydziału studenci przyznali nauczycielom akademickim nagrodę „ZŁOTA KREDA”. Nagroda została przyznana w 5 kategoriach w wyniku głosowania studentów Wydziału Mechanicznego. Nagrodę z rąk przewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego i Dziekana Wydziału otrzymali nauczyciele akademiccy Wydziału Mechanicznego:

   1. W kategorii „ZŁOTY MIKROFON” - za najlepiej prowadzone wykłady
   prof. dr. hab. inż. Mariana KLASZTORNEGO
   2. W kategorii „GIMNASTYKA UMYSŁU” - za najlepiej prowadzone ćwiczenia
   prof. dr. hab. inż. Kazimierza BACZEWSKIEGO
   3. W kategorii „SOKOLE OKO” - za bycie najbardziej spostrzegawczym podczas egzaminu
   dr. inż. Zbigniewa SOBCZYKA
   4. W kategorii „WYBITNE POCZUCIE HUMORU” - za największe poczucie humoru
   dr. inż. Andrzeja ŻUCHOWSKIEGO
   5. W kategorii „TERMINATOR” - za skrupulatne pilnowanie terminów
   dr. inż. Piotra SZURGOTTA

   

   

     

   

  Po zakończeniu uroczystości przybyli do sali kinowej zaproszeni goście, pracownicy, doktoranci i studenci Wydziału wysłuchali wykładu inauguracyjnego dr inż. Grzegorza SŁAWIŃSKIEGO, Zastępcy Kierownika Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej WME WAT na temat „Zastosowanie metod numerycznych mechaniki do badania poprawy bezpieczeństwa i ochrony żołnierzy na misjach”.

   

     

   

  Na zakończenie uroczystości odbyło się w kawiarni Klubu WAT spotkanie okolicznościowe.

   

  Robert Kossowski

  Fot. Grzegorz Rosiński WAT

   

   

   


   Home...