ZJAZD ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU MECHANICZNEGO – ROCZNIK 1998

W dniu 19 października 2018 r. odbył się Zjazd Absolwentów Wydziału Mechanicznego (WME) Wojskowej Akademii Technicznej, rocznik 1998. W ramach wizyty naszym absolwentom przybliżono obecną strukturę i rangę WME. Osobą odpowiedzialną za oprowadzanie grupy był ppłk dr inż. Janusz Torzewski – kierownik Zakładu Podstaw Konstrukcji Maszyn (IBM), który przekazał najciekawsze informacje z historii i bieżącego życia Wydziału oraz Akademii.

 

 

Na początku Absolwenci udali się do głównego budynku Wydziału Mechanicznego (budynek 62), gdzie mieli możliwość zwiedzenia Laboratorium Badań Zmęczeniowych, składające się z Pracowni obróbki elektroerozyjnej, Pracowni dydaktycznej Podstaw Konstrukcji Maszyn, jak również Pracowni preparatyki metalograficznej. Ten „etap” zwiedzania zakończył się pamiątkowym zdjęciem przed budynkiem Wydziału Mechanicznego.

 

   

 

Drugim „przystankiem” było Laboratorium Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji należące do Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej (KMiIS), w którym dr inż. Roman Gieleta przedstawił możliwości zastosowania sprzętu najwyższej klasy, służący do badań wytrzymałościowych.

 

 

Następnie cała grupa przemarszowała do Instytutu Pojazdów Mechanicznych i Transportu, gdzie Kierownik Zakładu Konstrukcji Pojazdów i Bezpieczeństwa Transportu – dr inż. Marcin Wieczorek – oprowadził ją po Pracowniach: Budowy Podwozia, Badań Układów Jezdnych, Budowy Nadwozia, Budowy Pojazdów Gąsienicowych oraz Bezpieczeństwa Pojazdów.

 

   

 

   

 

 

Ostatnim etapem zwiedzania był Instytut Budowy Maszyn, w którym por. mgr inż. Agnieszka Klimek oraz dr inż. Krzysztof Grzelak zaprezentowali obecnie wykorzystywane pomieszczenia laboratoryjne, m.in. Laboratorium Hydrotroniki Napędów Robotów, Laboratorium Wirtualnego Pola Walki Wojsk Inżynieryjnych, a także Pracownię Zaawansowanych Technik Spajania Materiałów.

 

   

 

   

 

 

 


 Home...