Inauguracja XXI edycji studiów podyplomowych Bezpieczeństwo ruchu drogowego i rzeczoznawstwo samochodowe

19.10.2018 roku w Instytucie Pojazdów Mechanicznych i Transportu Wydziału Mechanicznego WAT odbyła się uroczysta inauguracja XXI edycji niestacjonarnych studiów podyplomowych Bezpieczeństwo ruchu drogowego i rzeczoznawstwo samochodowe połączona z uroczystym wręczeniem dyplomów dla absolwentów poprzedniej edycji studiów.

 

   

 

W uroczystości wzięły udział osoby rozpoczynające studia podyplomowe w ramach tej edycji, absolwenci studiów podyplomowych, którzy zdali egzaminy końcowe w lipcu i wrześniu 2018 roku, reprezentanci instytucji współorganizujących studia podyplomowe oraz przedstawiciele Wydziału Mechanicznego i WAT. Wśród zaproszonych gości byli między innymi:

 • prof. dr hab. inż. Leon PROCHOWSKI - inicjator powołania i wieloletni kierownik studiów;
 • prof. dr hab. inż. Jerzy WICHER - Wiceprezes Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego w Warszawie;
 • dr hab. inż. Andrzej ŚWIDERSKI, prof. ITS - Zastępca ds. naukowych Dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie;
 • mgr inż. Emil WOLSKI - Prezes Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego w Warszawie;
 • mgr inż. Ryszard COTA - Wiceprezes Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego w Warszawie;
 • dr inż. Bolesław PANKIEWICZ - opiekun studiów ze strony Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego w Warszawie, wykładowca studiów podyplomowych;
 • dr inż. Jarosław SEŃKO - opiekun studiów ze strony Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, wykładowca studiów podyplomowych;
 • mgr Monika UCIŃSKA - opiekun studiów ze strony Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie, wykładowca studiów podyplomowych.

Przedstawicielem Wojskowej Akademii Technicznej uczestniczącym w inauguracji był Prorektor WAT ds. kształcenia dr hab. inż. Zdzisław BOGDANOWICZ, prof. WAT, a organizatorów studiów podyplomowych z Wydziału Mechanicznego reprezentowali kierownik studiów podyplomowych dr hab. inż. Jerzy Jackowski, prof. WAT, Dyrektor Instytutu Pojazdów Mechanicznych i Transportu oraz mgr inż. Olga GAJDA, koordynator studiów podyplomowych.

Podczas inauguracji odczytano decyzję Dziekana Wydziału Mechanicznego o rozpoczęciu XXI edycji studiów podyplomowych, na które przyjęto 47 osób. Nowo przyjętym słuchaczom kierownik studiów podyplomowych oraz zaproszeni goście życzyli wytrwałej i owocnej nauki.

 

   

 

W drugiej części uroczystości kierownik studiów podyplomowych złożył gratulacje absolwentom studiów z czerwca br., podkreślając dobre wyniki osiągnięte przez nich podczas studiów oraz życzył im sukcesów w życiu zawodowym i osobistym. Wśród 30 tegorocznych absolwentów studiów 7 osób ukończyło studia z wynikiem bardzo dobrym. Byli to:

  - Wacław CHROMIK,
  - Robert JARY,
  - Jacek KASPERSKI,
  - Robert KUCHCZYŃSKI,
  - Wojciech MĄKA,
  - Damian URBAŃSKI,
  - Maciej ZUBRYK.

Absolwenci studiów podyplomowych otrzymali dyplomy ukończenia studiów, certyfikaty ukończenia szkoleń specjalistycznych oraz drobne upominki.

 

   

 

Na zakończenie uroczystości wykonano pamiątkowe zdjęcie.

 

 

Studia podyplomowe Bezpieczeństwo ruchu drogowego i rzeczoznawstwo samochodowe prowadzone są przez Wydział Mechaniczny Wojskowej Akademii Technicznej wspólnie z Wydziałem Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, Instytutem Transportu Samochodowego w Warszawie oraz Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego w Warszawie. Program studiów podyplomowych pozwala na uzyskanie aktualnej, praktycznie przydatnej wiedzy w zakresie budowy i funkcjonowania współczesnych samochodów, mechaniki ruchu pojazdów w złożonych sytuacjach drogowych, diagnostyki oraz badań pojazdów, zagadnień prawnych i techniczno-analitycznych związanych z pracą biegłego, technik komputerowego wspomagania pracy rzeczoznawcy oraz podstaw opiniowania i opisu wypadku drogowego.

 

Opracowali: mgr inż. Olga Gajda
dr inż. Grzegorz Trawiński

Wszystkie fotografie – Marian Dąbrowski

 

 

 


 Home...