Instytut Budowy Maszyn na testach EDA

W okresie od 8.10 do 19.10.2018 roku pracownicy Instytutu Budowy Maszyn Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej uczestniczyli w testach organizowanych pod auspicjami Europejskiej Agencji Obrony (EDA). Badania zorganizowano na terenie poligonu Truppenübungsplatz Allentseig: Lager Kaufholz w Austrii w ramach programu badawczego, którego celem jest opracowanie systemów detekcji Improwizowanych Urządzeń Wybuchowych (IED) IEDDET.

Program IEDDET obejmuje pakiet 3 projektów:
- Vehicle Mounted Early Warning of Indirect Indicators of IEDs (VMEWI3);
- UGV stand – off multi sensor platform for IED component detection (MUSICODE);
- Confirmation, Identification and Airborne Early Warning of IEDs (CONFIDENT).

Zadaniem systemów opracowywanych w projekcie: VMEWI3 jest wczesne ostrzeganie przed IED, MUSICODE zdalna detekcja zagrożeń, CONFIDENT potwierdzenie/negacja oraz identyfikacja poszczególnych zagrożeń.

Instytut Budowy Maszyn bierze czynny udział w dwóch z trzech realizowanych w programie IEDET projektach: VMEWI3 oraz MUSICODE. Zadaniami Instytutu są: adaptacja oraz przygotowanie dwóch Bezzałogowych Platform Lądowych do roli nośników opracowywanych systemów, zgodnie z wymaganiami programu oraz zaprojektowanie i dostarczenie mobilnego centrum sterowania Platformami i obsługi systemów detekcji. Testy były ogromnym przedsięwzięciem organizacyjnym i logistycznym. Z ramienia IBM wzięło w nich udział 6 osób. Ogólna liczba uczestników, ze wszystkich krajów zaangażowanych w program, przekroczyła 100 osób.

18.10.2018 roku był oficjalnym dniem testów. Podczas tego dnia uczestnicy mieli okazję zaprezentowania się przed reprezentantami Ministerstw Obrony krajów realizujących program. Udział IBM w testach oceniono bardzo pozytywnie. Podkreślano wysoką sprawność działań podejmowanych przez pracowników Akademii.

W Austrii osiągnięto kolejny kamień milowy w programie IEDDET. Poczyniono znaczący krok do całkowitej integracji systemów opracowywanych w poszczególnych pakietach roboczych w realizowanych projektach. Po raz pierwszy zebrano tak dużą liczbę danych pomiarowych i to w warunkach poligonowych, przez co ich jakość dla rozwoju programu jest znacząca. Analiza uzyskanych wyników umożliwi wytyczenie dalszej ścieżki rozwoju programu EDA IEDDET.

 

Testy w ramach projektu MUSICODE:

   
       

 

 

Testy w ramach projektu VMEWI3:

       
   

 

 

 

 


 Home...