Najlepsi nauczyciele i najlepiej prowadzone przedmioty w Instytucie Pojazdów Mechanicznych i Transportu w opinii studentów i doktorantów (2017/2018)

Na posiedzeniu Rady Wydziału Mechanicznego w dniu 24.10.2018 roku przedstawiono wyniki opiniowania nauczycieli akademickich przez studentów w roku akademickim 2017/2018.

Na Wydziale Mechanicznym studenci studiów I i II stopnia oraz doktoranci ocenili pracę 32 pracowników dydaktycznych odpowiadając na 7 pytań ankietowych dostępnych w USOS. Nauczyciele akademiccy z Instytutu Pojazdów Mechanicznych i Transportu uzyskali średnią ocenę 4,55.
Wśród 9 najwyżej ocenionych nauczycieli Wydziału Mechanicznego są 3 osoby z IPMiT:

dr Czesław PAKOWSKI              – średnia ocena 4,97
mgr inż. Olga GAJDA              – średnia ocena 4,95
dr inż. Edward CYPKO              – średnia ocena 4,93

 

Absolwenci Wydziału Mechanicznego (studia I i II stopnia) po zakończonych egzaminach dyplomowych (w lutym i czerwcu) wypełnili łącznie 371 ankiet. Wśród najlepiej prowadzonych przedmiotów realizowanych w Instytucie Pojazdów Mechanicznych i Transportu absolwenci wskazali:

na kierunku Mechanika i budowa maszyn              na kierunku Logistyka
- „Budowa pojazdów wojskowych”              - „Budowa pojazdów wojskowych”
- „Diagnostyka samochodowa”              - „Ekologiczne płyny eksploatacyjne”
- „Mechatroniczne układy sterowania w samochodach”              - „Płyny eksploatacyjne”
- „Silniki pojazdów mechanicznych”              - „Transport ładunków”

 

Przedmiotami, które w opinii absolwentów najbardziej wzbogaciły ich wiedzę, umiejętności i kompetencje były:

    - „Budowa pojazdów mechanicznych”
    - „Diagnostyka samochodów”
    - „Ekologiczne płyny eksploatacyjne”
    - „Materiały pędne i smary”
    - „Mechanika ruchu pojazdów”
    - „Płyny eksploatacyjne”
    - „Podstawy eksploatacji urządzeń technicznych”
    - „Silniki spalinowe i hybrydowe układy napędowe”
    - „Transport ładunków”

Absolwenci wysoko ocenili kompetencje dydaktyczne pracowników badawczo-dydaktycznych Instytutu. Wśród najwyżej ocenionych nauczycieli akademickich znaleźli się:

  prof. dr hab. inż. Kazimierz BACZEWSKI
  dr hab. inż. Tadeusz DZIUBAK, prof. WAT
  dr hab. inż. Jerzy JACKOWSKI, prof. WAT
  dr inż. Mirosław KARCZEWSKI
  dr inż. Grzegorz TRAWIŃSKI
  dr inż. Andrzej ŻUCHOWSKI

 

Wszystkim nauczycielom akademickim Instytutu składamy serdeczne podziękowania za wysiłek włożony w realizację procesu dydaktycznego. Mamy nadzieję, że wyniki oceny pracowników dydaktycznych w roku akademickim 2018/19 potwierdzą wysoki poziom prowadzenia zajęć w Instytucie Pojazdów Mechanicznych i Transportu. Zachęcamy studentów i doktorantów Wydziału Mechanicznego do wypełniania ankiet w systemie USOS, które są cennym materiałem do oceny i doskonalenia procesu kształcenia.

 

Kierownictwo Instytutu

Opracował: dr inż. Andrzej Żuchowski

 

 

 


 Home...