Prof. Marian Wiercigroch z wykładami w ramach programu „Katedra Ad Hoc”

W dniach 19-23 listopada br. w Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej odbył się cykl wykładów w ramach programu Ministerstwa Obrony Narodowej „Katedra Ad Hoc” pt.: „Nonlinear Dynamics of Engineering Systems”.

Wykłady przeprowadził prof. Marian Wiercigroch z Uniwersytetu w Aberdeen, podczas których zaznajamiał słuchaczy z tematyką zaawansowanej metody modelowania (analizy) układów mechanicznych poddanych obciążeniom losowym (silnie dynamicznie nieliniowych) i badania ich w odniesieniu do analizowanych układów.

W wykładach uczestniczyli naukowcy i studenci zarówno z Wydziału Mechanicznego jak i z Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa oraz Instytutu Optoelektroniki – łącznie 37 osób.

Wykłady prof. Mariana Wiercigrocha w ramach „Katedry Ad Hoc” były kolejną odsłoną realizowanego od 2017 roku programu, mającego za cel podniesienie poziomu kształcenia i konkurencyjności uczelni wojskowych oraz wsparcie kadry naukowej tych uczelni w uzyskiwaniu wysokich kompetencji dydaktycznych i naukowych do przeprowadzenia zajęć na najwyższym światowym poziomie.

 

     

 

Opracowała: mgr Katarzyna Kucharska

Fot. Katarzyna Kucharska

 

 

 


 Home...