Uroczystość 100-lecia funkcjonowania Służby Czołgowo-Samochodowej

W dniu 21 listopada na terenie Wojskowej Akademii Technicznej odbyły się IX obchody Święta Służby Czołgowo-Samochodowej. Centralne uroczystości miały szczególny charakter w związku z przypadającym 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 100-leciem funkcjonowania służby.

W listopadzie 1918 roku w III Departamencie Technicznym odtwarzanych Sił Zbrojnych niepodległej Polski utworzono Sekcję Automobilną, która zajmowała się problematyką sprzętu samochodowego. Z okazji tej rocznicy z inicjatywy byłego Szefa Służb Technicznych Inspektoratu Wsparcia płk. Waldemara Masztalerza Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych wydał okolicznościową monografię Dzieje służby czołgowo-samochodowej (1918-2018). Wybrane problemy,którą podczas obchodów święta po raz pierwszy zaprezentował płk rez. Adam Wojciechowski, były zastępca Szefa Służb Technicznych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

 

   

 

W tegorocznych obchodach Święta Służby Czołgowo-Samochodowej uczestniczyło około 200 osób, które zapełniły Aulę im. Gen. Władysława Andersa. Wśród nich byli przedstawiciele instytucji centralnych MON (między innymi gen. bryg. Jan Dziedzic – Zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP, płk Artur Kępczyński – cz.p.o. Zastępcy Szefa IWsp SZ Szefa Logistyki), byli szefowie i oficerowie Służby Czołgowo-Samochodowej (gen. bryg. w st. spocz. Stanisław Świtalski, gen. dyw. w st. spocz. Zbyszek Czerwiński, gen. dyw. w st. spocz. Krzysztof Juniec), przedstawiciele IWsp SZ oraz podległych mu jednostek wojskowych zajmujących się eksploatacją i zabezpieczeniem materiałowo-technicznym pojazdów, przedstawiciele Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu, przedstawiciele przemysłu oraz wojskowych instytutów naukowo-badawczych. Rektora-Komendanta WAT reprezentował Prorektor ds. wojskowych płk dr inż. Artur Król, natomiast w imieniu Dziekana Wydziału Mechanicznego w uroczystościach wziął udział Z-ca płk dr inż. Jarosław Ziółkowski. Silną delegację stanowiła również grupa pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Pojazdów Mechanicznych i Transportu, który jest wiodącą jednostką organizacyjną Wydziału Mechanicznego WAT w zakresie kształcenia specjalistów służby czołgowo-samochodowej na potrzeby Wojska Polskiego.

 

       

 

Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnie od meldunku złożonego Z-cy Szefa IWsp SZ płk. Arturowi Kępczyńskiemu przez Szefa Szefostwa Służby Czołgowo-Samochodowej płk Sławomira Budkę. Następnie płk Sławomir Budek powitał przybyłych gości. W przemówieniach zarówno gen. K. Dziedzic jak i płk A. Kępczyński podkreślili znaczenie i rolę Służby Czołgowo-Samochodowej w utrzymaniu odpowiedniej gotowości technicznej wojskowych pojazdów mechanicznych oraz złożyli żołnierzom i pracownikom tej służby życzenia dalszych sukcesów. Na zakończenie tej części uroczystości odczytano rozkaz oraz wręczono zasłużonym pracownikom Służby Czołgowo-Samochodowej nagrody i wyróżnienia.

Podczas obchodów Święta Służby Czołgowo-Samochodowej odbyło się również sympozjum naukowe pt. Wyzwania i osiągnięcia Służby Czołgowo-Samochodowej na przestrzeni 100 lat funkcjonowania w siłach zbrojnych. W jego trakcie Dyrektor Instytutu Pojazdów Mechanicznych i Transportu dr hab. inż. Jerzy Jackowski, prof. WAT wygłosił referat nt. Kształcenia i badań na potrzeby Służby Czołgowo-Samochodowej w Instytucie Pojazdów Mechanicznych i Transportu. Obszernie przedstawił w nim historię, stan obecny oraz pespektywy procesu edukacji specjalistów Służby Czołgowo-Samochodowej, a także przypomniał najważniejsze prace badawcze wykonane w Instytucie w obszarze techniki czołgowo-samochodowej. Obejmowały one zagadnienia związane z opracowaniem nowych oraz modernizacją istniejących pojazdów wojskowych, badaniami wybranych zespołów pojazdów, identyfikacją i doskonaleniem właściwości ogumienia, badaniami odporności pojazdów na oddziaływanie min i improwizowanych ładunków wybuchowych oraz podnoszeniem bezpieczeństwa załogi, a także wielopaliwowością silników czy badaniami kwalifikacyjnymi KTO Rosomak.

 

   

 

Upamiętnieniem wydarzenia było pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników obchodów Święta Służby Czołgowo-Samochodowej przed wejściem głównym WAT.

 

 

Wszystkim żołnierzom Służby Czołgowo-Samochodowej z okazji ich święta składamy serdeczne życzenia pomyślności w służbie. Wyrażamy nadzieję na dalsze rozwijanie więzi łączących Instytut Pojazdów Mechanicznych i Transportu Wydziału Mechanicznego WAT ze Służbą Czołgowo-Samochodową WP, w szczególności w zakresie doskonalenia kształcenia specjalistów technicznych zajmujących się eksploatacją wojskowych pojazdów mechanicznych.
Kierownictwo Instytutu

 

 

Opracował: dr inż. Grzegorz Trawiński

Ostatnia fotografia: Dagmar Łosowski, ADStudio sp. z o.o.
Pozostałe fotografie: Jacek Plak, IWsp SZ

 

 

 


 Home...