Odprawa koordynacyjna Organizatora Systemu Funkcjonalnego (OSF) Logistyki

W terminie 27-28 listopada 2018 roku zastępca dziekana Wydziału Mechanicznego (WME) płk dr inż. Jarosław Ziółkowski uczestniczył w odprawie koordynacyjnej Organizatora Systemu Funkcjonalnego (OSF) Logistyki SZ RP. Jej celem było skorelowanie zadań zaplanowanych na 2019 rok. Takie przedsięwzięcie jest realizowane corocznie przez Zarząd Logistyki-P4 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i wynika z następujących dokumentów:

  - Wytyczne Ministra Obrony Narodowej do planowania działalności w 2019 roku;
  - Wytyczne Organizatora Systemu Funkcjonalnego Logistyki na 2019 rok;
  - Plan rozwoju zdolności Sił Zbrojnych RP do zabezpieczenia logistycznego działań w latach 2013-2022 oraz projekt Planu rozwoju zdolności Sił Zbrojnych RP do zabezpieczenia logistycznego działań w latach 2017-2026.

Tegoroczna odprawa odbyła się w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo-Kondycyjnym (WOSzK) w m. Mrągowo. Tradycyjne, zgodnie z opracowaną wcześniej koncepcją przeprowadził ją płk Robert Woźniak – Szef Zarządu Logistyki-P4 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Przebieg odprawy można podzielić na trzy zasadnicze części, tj. koordynacyjną, informacyjno-szkoleniową i szkoleniową.

W części koordynacyjnej Szef Zarządu Logistyki- P4 przedstawił priorytety działalności logistycznej w Siłach Zbrojnych RP na rok 2019, a następnie zaprezentował zadania wynikające z Wytycznych OSF Logistyki na 2019 rok w sześciu podsystemach: kierowania, materiałowym, technicznym, transportu i ruchu wojsk, medycznym oraz infrastruktury wojskowej, a także w dwóch obszarach, tj. wsparcia przez państwo-gospodarza (HNS) i mobilizacji gospodarki oraz rezerw strategicznych.

Część informacyjno-szkoleniowa dotyczyła głównych zamierzeń logistycznych na 2019 r. realizowanych przez struktury logistyczne SZ RP reprezentujące: Dowództwo Generalne RSZ, Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych RP, Dowództwo Operacyjne RSZ, Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej, Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych, Dowództwo Garnizonu Warszawa oraz Komendę Główną Żandarmerii Wojskowej. Ofertę kształcenia i szkolenie na potrzeby KO Logistyki prezentowały także uczelnie wojskowe: Wojskowa Akademia Techniczna, Akademia Sztuki Wojennej, Akademia Wojsk Lądowych, Akademia Marynarki Wojennej oraz Lotnicza Akademia Wojskowa. Wydział Mechaniczny WAT reprezentował zastępca dziekana płk dr inż. Jarosław Ziółkowski, który podkreślił podjęte trzy nowe przedsięwzięcia szkoleniowe na 2019 r., tj.:

 1. Szkolenie ochotników w ramach służby przygotowawczej KO logistyki dla dwóch specjalności:
  • w ramach GO technicznej, specjalność czołgowo - samochodowa (38T01);
  • w ramach GO transportu i ruchu wojsk, specjalność organizacja transportu i ruchu wojsk (38C01);
 2. Studium oficerskie, które odbędzie się w terminie od lutego do sierpnia 2019 roku i zakończy promocją na pierwszy stopień oficerski;
 3. Kurs przeszkolenia kadr rezerwy w ramach GO transportu i ruchu wojsk; specjalność organizacja transportu i ruchu wojsk 38C01.

Powyższe nowe formy szkoleniowe zostaną przeprowadzone przez Instytut Pojazdów Mechanicznych i Transportu (IPMiT) Wydziału Mechanicznego.

Za część szkoleniową odpowiadał Komendant Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego (WOSK). Uczestnicy odprawy mieli możliwość zapoznania się z zabezpieczeniem logistycznym funkcjonowania jednostek wojskowych w ufortyfikowanych kompleksach wojskowych.

 

   

 

   

 

   

 

 

 

Opracował: płk dr inż. Jarosław Ziółkowski

fot. WOSzK w m. Mrągowo

 

 

 


 Home...