wiWAT 2018

W dniach 4-6 grudnia 2018 roku w Hotelu 4 Żywioły odbyła się VI Konferencja Młodych Naukowców Wiedza I Innowacje – wiWAT 2018. Konferencja stanowiła forum wymiany informacji o prowadzonych badaniach przez studentów, doktorantów oraz młodych pracowników nauki. Założeniem organizatorów konferencji było przekonanie, że prezentacja na szerokim forum działalności naukowej studentów i młodych pracowników nauki jest niezbędnym i podstawowym elementem wszelkich poczynań naukowych. Uczestnikami Konferencji byli przede wszystkim studenci i doktoranci, lecz również nie zabrakło młodych pracowników nauki oraz przedstawicieli współpracujących firm.

Wydział Mechaniczny reprezentowało 9 doktorantów i 1 student:

  • mgr inż. Michał Kucewicz – Analizy wybranych modeli konstytutywnych dla materiałów skalnych;
  • mgr inż. Aleksandra Lęgas – Minimalizacja pustych przebiegów w transporcie;
  • mgr inż. Tomasz Filipiuk – Infrastruktura baz paliw i rurociągów paliwowych w Polsce;
  • mgr inż. Kacper Pawlikowski – Ocena stanu stopnia zestarzenia olejów silnikowych starzonych eksploatacyjnie przez pomiar ich własności dielektrycznych;
  • mgr inż. Mateusz Ziubiński – Badanie modelu rozmytego kierowcy na podstawie manewru omijania przeszkody przez zestaw samochód-przyczepa w środowisku programu PC-Crash;
  • mgr inż. Janusz Kluczyński – Badania porównawcze wpływu modyfikacji parametrów wytwarzania na właściwości wytrzymałościowe elementów wytworzonych przyrostowymi technikami SLM i FDM/FFF;
  • Cezary Rudzki – Lekka bezzałogowa platforma lądowa na podwoziu gąsienicowym;
  • mgr inż. Katarzyna Maciejewska – Technologia sekwencjonowania dna do odkrywania wariantów powodujących choroby genetyczne;
  • mgr inż. Karol Kończalski – Badania identyfikacyjne hydrostatycznego układu skrętu przegubowej bezzałogowej platformy lądowej;
  • mgr inż. Aleksandra Szafrańska – Wieloskalowe modelowanie struktur energochłonnych ze stopu Ti-6Al-4V wykonanych w technologii LENS.

 

   

 

   

 

   

 

Podczas konferencji został zorganizowany konkurs na najlepiej zaprezentowane referaty w dwóch kategoriach: studentów oraz doktorantów. Miło nam poinformować, że w kategorii studentów II miejsce zajął Cezary Rudzki, zaś w kategorii doktorantów III miejsce zajął mgr inż. Michał Kucewicz.

 

   

 

 

 

Opracowanie: Aleksandra Lęgas

 


 Home...