Święto Akademii i Podchorążych

Dnia 29 listopada 2018 r. w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej odbyły się uroczyste obchody Święta Akademii i Dnia Podchorążego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: sekretarz stanu MON Tomasz Zdzikot, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej poseł Michał Jach, szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego minister Maciej Materka, reprezentujący Dowódcę Generalnego RSZ gen. dyw. Cezary Podlasiński, szef Sztabu Dowództwa Operacyjnego RSZ płk Bogdan Dziewulski, przedstawiciele duchowieństwa, rektor Lotniczej Akademii Wojskowej, rektor Wyższej Szkoły Menadżerskiej, prorektorzy zaprzyjaźnionych uczelni, doctor honoris causa WAT prof. Józef Modelski, czł. koresp. PAN, byli rektorzy WAT, przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej i instytucji centralnych, przedstawiciele dowództw i szefowie zarządów, dyrektorzy instytutów naukowo-badawczych, prezesi i dyrektorzy firm, przedstawiciele stowarzyszeń zawodowych i kombatanckich, byli pracownicy WAT.

 

Święto Akademii było również okazją do wręczenia zasłużonym pracownikom WAT odznaczeń, medali, odznak pamiątkowych, a także dyplomów.

 

 

Miło nam poinformować, że za zasługi dla obronności i suwerenności kraju Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał:

  • Złoty Krzyż Zasługi dr. hab. inż. Jerzemu Jackowskiemu oraz
  • Srebrny Krzyż Zasługi dr. inż. Januszowi Mierzyńskiemu.

 

 

Ponadto za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków służbowych wynikających z pracy zawodowej, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał prof. dr. hab. inż. Wiesławowi Barnatowi Srebrny Medal za Długoletnią służbę.

Uchwałą Senatu Wojskowej Akademii Technicznej w sprawie uhonorowania wpisem do Złotej Księgi Dokonań Wojskowej Akademii Technicznej, na podstawie uchwały Kapituły Godności Honorowych Wojskowej Akademii Technicznej, wyróżniony został prof. dr hab. inż. Kazimierz Baczewski.

 

 

Na wniosek Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej, Minister Obrony Narodowej, w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej, nadał:

  • Złoty medal za zasługi dla obronności kraju mjr. dr. inż. Krzysztofowi Gocmanowi oraz ppłk. dr. inż. Januszowi Torzewskiemu,
  • Srebrny medal za zasługi dla obronności kraju mgr. Katarzynie Mostek,
  • Brązowy medal za zasługi dla obronności kraju p. Łukaszowi Podenasowi, dr. inż. Rafałowi Typiakowi oraz por. mgr. inż. Marcinowi Żmudzie.

 

       

 

Decyzją Rektora-Komendanta WAT – w uznaniu wybitnych zasług dla Wojskowej Akademii Technicznej, na wniosek Kapituły Godności Honorowych, wyróżniono:

  • Złotym medalem za zasługi dla Wojskowej Akademii Technicznej mgr. inż. Roberta Kossowskiego,
  • Srebrnym medalem za zasługi dla Wojskowej Akademii Technicznej dr. hab. inż. Jerzego Jackowskiego oraz dr. hab. inż. Józefa Pszczółkowskiego,
  • Brązowym medalem za zasługi dla Wojskowej Akademii Technicznej dr. inż. Leszka Szczęcha.

 

   

 

Na wniosek Przewodniczącego Komisji Odznaki Pamiątkowej, Rektor-Komendant wyróżnił Odznaką pamiątkową mgr inż. Mariana Dąbrowskiego.

 

 

Wszystkim wyróżnionym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej!

 

 

 

fot. Grzegorz Rosiński

 


 Home...