Jubileuszowe dyplomy dla pancerniaków i samochodziarzy absolwentów Wydziału Mechanicznego WAT

 

    Jubileuszowe dyplomy
dla pancerniaków i samochodziarzy absolwentów Wydziału Mechanicznego WAT
rocznik 1967, 1968 i 1969

 

2018 – to rok jubileuszowy dla absolwentów Wydziału Mechanicznego z grup pancernych i samochodowych, którzy ukończyli studia w latach 1967-1969. Szczególny Jubileusz 50 - tej rocznicy otrzymania dyplomów inżynierskich Wojskowej Akademii Technicznej.

Jubilaci w dniach 23 – 25 października 2018 r. spotkali się w ramach zorganizowanego przez Komitet Organizacyjny Zjazdu Absolwentów roczników 1967 ÷ 1969, tym razem poza Wojskową Akademią Techniczną w m. Okuniewie k/Warszawy w pobliżu Sulejówka, miasta Marszałka Józefa Piłsudskiego. Był to już VII zjazd, który wpisuje się w pewną tradycję spotkań absolwentów ww. roczników. W tegorocznym spotkaniu uczestniczyło 22 inżynierów – wiarusów, którzy 50 lat temu kończyli najlepszą uczelnię wojskową.

Dobra, sprawna i partnerska współpraca Komitetu Organizacyjnego Zjazdu z władzami Akademii i Wydziału Mechanicznego umożliwiła w krótkim czasie nie tylko opracować, ale również wydrukować „Jubileuszowe dyplomy” absolwentów WAT. Na szczególne życzenie absolwentów - jubilatów zostały opracowane dyplomy, które nie odbiegały swym wyglądem od obecnie wydawanych.. W ten sposób zostało spełnione życzenie absolwentów o posiadaniu „jubileuszowego dyplomu” ukończenia Alma Mater.

Otrzymanie pamiątkowego dyplomu z okazji jubileuszu 50-lecia ukończenia studiów w Wojskowej Akademii Technicznej dla absolwentów było wielkim przeżyciem, wartościowym i sentymentalnym dokumentem poświadczającym Ich bliskość z Uczelnią, i dającym nadzieję dla ich wnuków i prawnuków wyboru studiów w WAT. To chwila – impuls powrotu do wspomnień z lat studiów już zapomnianych przez burzliwe i tak inne lata służby wojskowej. Praca, służba i działalność inżynierów wojskowych – absolwentów WAT – w latach 70 – 90 ubiegłego wieku, to do dziś niezbadana, a ze wszech miar ciekawa skarbnica wiedzy o życiu w tym czasie, tego pokolenia kadry technicznej Wojska Polskiego.

Uroczyste wręczenie dyplomów odbyło się w trakcie skromnego bankietu, zorganizowanego w restauracji „Hotelu Eden” w Okuniewie.

Jubilatom dyplomy wręczył dziekan Wydziału Mechanicznego Pan dr hab. inż. Jerzy Małachowski, prof. WAT.

 

   

 

Świadkami wręczenia dyplomów byli zaproszeni goście w osobach kierownika Dziekanatu Wydziału Mechanicznego Pana mgr inż. Roberta Kossowskiego i Pana mgr inż. Mariana Dąbrowskiego byłego wykładowcy absolwentów, wieloletniego pracownika Wydziału Mechanicznego.

 

 

W tym miejscu Jubilaci, którzy dostąpili tego niecodziennego wyróżnienia, składają serdeczne żołnierskie podziękowania dla władz Wojskowej Akademii Technicznej i Wydziału Mechanicznego.

W trakcie bankietu współautor niniejszego artykułu Pana płk Arkadiusza Lenartowicza został wyróżniony przez Kolegów „Dyplomem - Podziękowaniem” oraz pięknym albumem „Polska – wielka księga niepodległości - czyn zbrojny, sztuka, przyroda”. W podziękowaniu za włożony wysiłek w organizację spotkania Koledzy napisali w dyplomie m.in. „…za twórczy wysiłek i ogromną pracę w organizację zjazdów i spotkań koleżeńskich”. Wyróżniony serdecznie podziękował absolwentom - Kolegom za otrzymane wyróżnienie.

W pierwszej połowie drugiego dnia zjazdu uczestnicy przebywali w m. Sulejówek. Uczestniczyli w zorganizowanej wycieczce do Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej. W imieniu dyrekcji Instytutu serdecznie powitał ich Pan płk mgr inż. Marek Wardencki. W Sali Rady Naukowej WITPiS zaprezentował historię instytutu i jego działalność naukowo – badawczą. Uczestnicy spotkania otrzymali także stosowne upominki.

 

   

 

Po krótkim odpoczynku przy kawie uczestnicy zjazdu zwiedzili także dom restauracyjny „U Dziadka”, w którym znajdują się prywatne zbiory właściciela domu, pasjonata i kolekcjonera pamiątek po Marszałku Józefie Piłsudskim.

Następnie absolwenci odwiedzili siedzibę „Stowarzyszenia Przyjaciół Sulejówka”, założonego przez pierwszego premiera Odrodzonej Rzeczypospolitej – Jędrzeja Moraczewskiego, mieszczącego się w tzw. „Dworku Moraczewskich”. Stowarzyszenie pragnie pielęgnować tradycje i strzec patriotycznych ideałów Marszałka Józefa Piłsudskiego i Ignacego Jana Paderewskiego oraz być kontynuatorem przedwojennego „Towarzystwa Przyjaciół Sulejówka”

W drugi dzień zjazdu absolwenci zwiedzili Akademię Sztuki Wojennej w Rembertowie. Wieczorem odbyła się pożegnalna kolacja.

Jubilaci, absolwenci uczestnicy VII zjazdu mają nadzieję, że następne spotkanie pozwoli uhonorować, od lat oczekiwaną decyzję Ministra Obrony Narodowej o reaktywacji i wprowadzeniu odznaki „Znak Pancerny” do Sił Zbrojnych RP.

To ważna i potrzebna decyzja, o którą absolwenci zabiegają od roku 2013 roku, tj. od 80-tej rocznicy ustanowienia odznaki.

Potwierdzeniem jest uhonorowanie i zamontowanie w budynku Wydziału Mechanicznego WAT tablicy pamiątkowej poświęconej odznace pamiątkowej „Znak Pancerny”.

 

Robert Kossowski
Arkadiusz Lenartowicz
Członkowie Komitetu Organizacyjnego VII Zjazdu
Fot. M. Dąbrowski i Kazimierz Kęsik

 


 Home...