XLVII Zimowa Szkoła Niezawodności 2019 – Niezawodność systemów technicznych

W dniach 6-12 stycznia 2019 roku w Szczyrku odbyła się Konferencja XLVII Zimowa Szkoła Niezawodności 2019 – Niezawodność systemów technicznych. Organizatorami przedsięwzięcia był Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej oraz Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych.

Zagadnienia niezawodności obiektów i systemów technicznych dotyczyły bardzo szerokiego obszaru zastosowań, a w szczególności:

 • transportu lotniczego, drogowego, szynowego, wodnego morskiego i śródlądowego oraz ruro-ciągowego, w tym środków transportu, infrastruktury punktowej i liniowej, systemów sterowania i zarządzania,
 • budownictwa przemysłowego i mieszkaniowego,
 • produkcji i dystrybucji energii,
 • przemysłu urządzeń elektrycznych i elektronicznych,
 • technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych,
 • produkcji maszyn i urządzeń,
 • systemów i procesów logistycznych,
 • rolnictwa i przemysłu spożywczego,
 • medycyny, ochrony zdrowia, ochrony środowiska naturalnego,
 • przemysłu chemicznego.

Tematyka referatów obejmowała teoretyczne i praktyczne zagadnienia niezawodności systemów i obiektów technicznych, m.in.:

 • badania i ocenę niezawodności obiektów w rzeczywistych systemach eksploatacji,
 • modelowanie i symulację niezawodności i trwałości elementów i systemów technicznych,
 • optymalizację utrzymania gotowości obiektów,
 • sposoby podnoszenia niezawodności maszyn i urządzeń,
 • identyfikację uszkodzeń i procesów degradacji obiektów,
 • analizę odporności elementów i systemów na oddziaływania zewnętrzne,
 • wpływ człowieka na niezawodność systemów technicznych,
 • aspekty ekologiczne eksploatacji elementów i systemów,
 • problemy kształcenia w zakresie niezawodności i bezpieczeństwa.

W Konferencji uczestniczyło trzech reprezentantów Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej: płk dr inż. Jarosław Ziółkowski, mgr inż. Aleksandra Lęgas oraz ppor. mgr inż. Joanna Szkutnik-Rogoż. Wygłoszone przez nich referaty dotyczyły zastosowania zagadnienia transportowego z kryterium czasu do optymalizacji zaopatrzenia sieci sklepów z produktami szybko psującymi się oraz analizy niezawodności technicznych środków transportu.

 

   

 

 

Opracowanie: mgr inż. Aleksandra Lęgas
Zdjęcia: mgr inż. Małgorzata Pędzierska

 


 Home...