Wyróżnienie mgra inż. Damiana Koszykowskiego w konkursie Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich

W dniu 9 stycznia 2019 roku odbyła się uroczystość podsumowująca XVIII edycję ogólnopolskiego konkursu o dyplom i nagrodę Prezesa SIMP na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym studentów wyższych szkół technicznych, obronioną w roku akademickim 2017/2018. Konkurs jest organizowany przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich w Warszawie, a honorowy patronat na nim sprawował Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem konkursu jest zachęcenie studentów do realizacji prac dyplomowych o profilu mechanicznym, promowanie szczególnie uzdolnionych absolwentów uczelni technicznych oraz popularyzację wśród studentów działalności SIMP.

 

   

 

Do XVIII edycji konkursu zgłoszono ponad 100 prac dyplomowych z całej Polski. Do ścisłego finału komisja konkursowa, na której czele stał prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk, zakwalifikowała 30 prac. Wśród wyróżnionych znalazła się praca dyplomowa absolwenta Wydziału Mechanicznego z czerwca 2018 roku mgr inż. Damiana Koszykowskiego pt. Analiza możliwości zastosowania technologii przyrostowej 3D w elementach maszyn stosowanych
w motoryzacji i energetyce.
Promotorem pracy dyplomowej był dr inż. Wojciech Napadłek. Praca dyplomowa Pana Damiana Koszykowskiego zajęła
w konkursie SIMP III miejsce. Stanowi ona fragment projektu badawczego PBS3/B5/37/2015 pt. "Innowacyjna technologia laserowego napawania, hartowania i ablacyjnego strukturyzowania w procesach wytwarzania elementów funkcjonalnych podzespołów parowych turbin energetycznych, realizowanego w latach 2015-2018 w Zespole Pracowni Technologicznych Zakładu Tribologii, Inżynierii Powierzchni i Logistyki Płynów Eksploatacyjnych Instytutu Pojazdów Mechanicznych i Transportu Wydziału Mechanicznego WAT.

 

 

Praca magisterska Pana Damiana Koszykowskiego zawierała omówienie badań eksperymentalnych w zakresie właściwości użytkowych warstw wierzchnich wykonanych z materiału Co-6 oraz Co-6+WC w technologii 3D przy zastosowaniu napawania laserowego LMD (Laser Metal Deposition)
z przeznaczeniem do stosowania w energetyce, głównie w produkcji i regeneracji łopat turbiny parowej stopnia niskoprężnego (NP). Dyplomant zrealizował także badania laboratoryjne na wybranych elementach nadwozia samochodu, tj. pochłaniaczach energii zderzeń czołowych wykonanych
w technologiach przyrostowych 3D, osadzonych w przedniej strefie podłużnic.

Dyplomant określił wytrzymałość na rozciąganie próbek wykonanych w technologii FDM z materiału ABS EXTM o wypełnienia materiałem konstrukcyjnym (bazowym) od 10 do 100%. Wydrukowane w technologii druku 3D FDM pochłaniacze energii po zamontowaniu w przedniej strefie podłużnicy pojazdu poddano badaniom eksperymentalnych w celu porównania ich właściwości z klasycznymi pochłaniaczami energii oraz z pochłaniaczami bez dodatkowych elementów konstrukcyjnych. Dyplomant uzyskał obiecujące wyniki badań laboratoryjnych, które w przyszłości mogą być wykorzystane w zastosowaniach praktycznych.

W ramach uroczystej Gali, która odbyła się w Warszawskim Domu Technika, nagrody Autorom wyróżnionych prac wręczyli prezes SIMP
Pan dr inż. Piotr Janicki oraz przewodniczący Głównej Komisji Konkursowej SIMP Pan prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk. Pan Damian Koszykowski otrzymał okolicznościowy dyplom oraz list gratulacyjny dla promotora pracy.

 

   

 

Mgr inż. Damian Koszykowski jest absolwentem studiów II stopnia na kierunku „mechanika i budowa maszyn” specjalności „mechatronika
i diagnostyka samochodowa”
, które ukończył z wyróżnieniem. Podczas studiów w WME WAT był aktywnym członkiem studenckiego Koła Naukowego. Praca dyplomowa Pana Damiana Koszykowskiego została w lipcu 2018 roku wyróżniona przez Dziekana Wydziału Mechanicznego WAT
prof. dr hab. inż. Jerzego Małachowskiego w konkursie na najlepszą pracę dyplomową realizowaną na Wydziale Mechanicznym WAT.

 

Kierownictwo Instytutu Pojazdów Mechanicznych i Transportu składa Panu magistrowi inżynierowi Damianowi Koszykowskiemu oraz jego promotorowi doktorowi inżynierowi Wojciechowi Napadłkowi gratulacje z uzyskanego wyróżnienia. Zachęcamy studentów studiów I i II stopnia do pracy w ramach Kół Naukowych Studentów oraz do udziału w następnej edycji konkursu SIMP – zgłoszenia prac obronionych w roku akademickim 2018/19 przyjmowane są do 15 października 2019 roku.

 

Opracował: dr inż. Wojciech Napadłek
dr inż. Grzegorz Trawiński

Fotografie – materiały SIMP

 


 Home...