Wizyta delegacji ROSOMAK S.A.

W dniu 30 stycznia 2019 roku gościła w Instytucie Pojazdów Mechanicznych i Transportu Wydziału Mechanicznego WAT delegacja zakładów ROSOMAK S.A w składzie:
- mgr inż. Tomasz NIKISZ, kierownik Działu Analiz Eksploatacyjnych,
- mgr inż. Dariusz TUDYKA, kierownik Działu Analiz Projektowych,
- mgr inż. Piotr STRYJEK, specjalista ds. analiz projektowych.

Wizyta delegacji odbyła się na zaproszenie Dyrektora Instytutu dr hab. inż. Jerzego JACKOWSKIEGO, prof. WAT. Celem wizyty było przedstawienie bazy naukowo-badawczej i dydaktycznej Instytutu Pojazdów Mechanicznych i Transportu oraz nawiązanie bieżącej współpracy pomiędzy obu jednostkami.

W pierwszej części wizyty Dyrektor IPMiT w nawiązaniu do grudniowej wizyty delegacji Instytutu w zakładach ROSOMAK S.A., zaproponował obszary możliwej współpracy w zakresie doskonalenia konstrukcji i eksploatacji pojazdów mechanicznych produkowanych przez zakłady ROSOMAK S.A. na potrzeby wojska oraz na rynek cywilny. Wystapienie Dyrektora uzupełnił dr inż. Mirosław Karczewski, kierownik Zakładu Silników i Inżynierii Eksploatacji Pojazdów Mechanicznych, który przedstawił propozycje współpracy w zakresie badań zespołów napędowych. W dyskusji, która nastąpiła po ich prezentacjach, oprócz gości z zakładów ROSOMAK S.A. głos zabrali uczestniczący w spotkaniu pracownicy badawczo-dydaktyczni IPMiT - prof. dr hab. inż. Leon Prochowski oraz prof. dr hab. inż Jerzy Walentynowicz.

 

   

 

W dalszej części wizyty delegacja ROSOMAK S.A. zapoznała się z wybranymi stanowiskami badawczymi oraz pracowniami dydaktycznymi Instytutu. Ich prezentacji dokonali pracownicy poszczególnych zakładów. Gościom z Siemianowic Śląskich pokazano między innymi:

- w Zakładzie Konstrukcji Pojazdów i Bezpieczeństwa Transportu stanowisko dwubębnowe wraz z przyczepą dynamometryczną do pomiarów właściwości dynamicznych ogumienia oraz stanowisko do quasi-statycznych badań opon z opracowaną w zakładzie wieloczujnikową głowicą do badania współpracy koła jezdnego z podłożem,

 

   

 

- w Zakładzie Silników i Inżynierii Eksploatacji Pojazdów Mechanicznych stanowisko hamowniane zespołu napędowego KTO Rosomak, wielofunkcyjne podwozie bezzałogowego pojazdu lądowego z napędem hybrydowym, stanowisko ze skanerem 3D do digitalizacji wielkogabarytowych obiektów wraz z oprogramowaniem do obróbki i zobrazowania wyników pomiarów, opracowany w zespole zakładu pokładowy komputer do monitorowania stanu technicznego silnika BWP-1 oraz stanowisko dydaktyczne do nauczania budowy, działania i podstaw diagnozowania hybrydowych i elektrycznych układów napędowych samochodów,

 

   

 

- w Zakładzie Tribologii Inżynierii Powierzchni i Logistyki Płynów Eksploatacyjnych stanowiska technologiczne do obróbki laserowej warstw wierzchnich, stanowisko do badań zmęczeniowych oraz nowoczesną aparaturę do badania topografii powierzchni.

 

   

 

Na zakończenie pobytu delegacji ROSOMAK S.A. w Instytucie Pojazdów Mechanicznych i Transportu wstępnie uzgodniono obszary badawcze, w których możliwe jest podjęcie wspólnych działań dla pozyskania i realizacji projektów badawczych w zakresie obronności i bezpieczeństwa, modyfikacji konstrukcji oraz badań pojazdów i ich zespołów. Szczegóły współpracy zostaną ustalone podczas kolejnych roboczych kontaktów.

 

 

Opracował: dr inż. Grzegorz Trawiński

Fotografie – Grzegorz Trawiński

 


 Home...