Sympozjum nt. "Rozwój zdolności pokonywania zapór inżynieryjnych”

W dniu 24.04.2019 r., z okazji przypadającego na kwiecień miesiąca Wojsk Inżynieryjnych, w Instytucie Budowy Maszyn odbyło się sympozjum nt. "Rozwój zdolności pokonywania zapór inżynieryjnych”. Obecni byli przedstawiciele m.in. Zarządu Inżynierii Wojskowej Inspektoratu Rodzaju Wojsk Dowództwa Generalnego RSZ, Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych SG WP, Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych, Centrum Doktryn i Szkolenia, Inspektoratu Uzbrojenia, Akademii Sztuki Wojennej, Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych oraz Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej. Wśród uczestników sympozjum byli również liczni przedstawiciele inżynieryjnych jednostek wojskowych.

Podczas obrad poruszono tematykę dotyczącą roli zapór inżynieryjnych we współczesnych działaniach taktycznych oraz uwarunkowań technicznych ich pokonywania. Zgłaszano szereg opinii opartych na doświadczeniach z dotychczasowej polityki doktrynalnej, modernizacji technicznej oraz działalności szkoleniowej. Wskazano także możliwe kierunki rozwoju zdolności rozpoznania i pokonywania zapór inżynieryjnych, szczególnie w aspekcie rozwoju technicznego.

Wychodząc naprzeciw konieczności modernizacji technicznej w tym zakresie, Instytut Budowy Maszyn zaprezentował opracowywaną koncepcję modułowej, ciężkiej maszyny inżynieryjnej. Dyrektor IBM dr inż. Józef WRONA poruszył również tematykę dotyczącą programu Next Generation NATO Reference Mobility Model. W wyniku dyskusji określono aktualne i perspektywiczne potrzeby począwszy od sprzętu wojskowego, poprzez działalność szkoleniową a na zagadnieniach taktycznych kończąc, które mogą wpłynąć na poprawę zdolności w zakresie rozpoznania, budowy i pokonywania zapór inżynieryjnych.

 

   

 

 

 

Tekst: por. mgr inż. Agnieszka Klimek
Zdjęcia: por. mgr inż. Agnieszka Klimek

 


 Home...