Drugie spotkanie w ramach Forum Współpracy Wydziału Mechanicznego z Przemysłem

W dniu 16.04.2019 r. w Wojskowej Akademii Technicznej odbyło się drugie spotkanie w ramach utworzonego Forum Współpracy Wydziału Mechanicznego z Przemysłem.

Ze strony Wydziału Mechanicznego w spotkaniu uczestniczyli: Dziekan - dr hab. inż. Jerzy Małachowski, prof. WAT, Prodziekan ds. naukowych – dr hab. inż. Piotr Rybak, prof. WAT, Prodziekan ds. kształcenia – prof. dr hab. inż. Marian Klasztorny, Dyrektor Instytutu Pojazdów Mechanicznych i Transportu – dr hab. inż. Jerzy Jackowski, prof. WAT, Pełnomocnik Dziekana ds. nauki i rozwoju w IPMiT – ppłk dr inż. Zdzisław Hryciów, Zastępca Kierownika Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej – dr inż. Grzegorz Sławiński, Dyrektor Instytutu Budowy Maszyn - dr inż. Józef Wrona.

Przemysł reprezentowali:

  • Główny Specjalista ds. Zarządzania Procesowego, Koordynator Projektów Naukowo-Badawczych WCBKT S.A. - Sławomir Sobczak;
  • Doradca Zarządu Etronika Sp. z o.o. – Zygmunt Spychała;
  • Dyrektor Zakładów Technologii Wysokoenergetycznych EXPLOMET Gałka, Szulc Sp. Jawna - Zygmunt Szulc;
  • Przedstawiciele Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. – Jolanta Maryewska, Arkadiusz Styra;
  • Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju i Wdrożeń Przemysłowego Instytutu Motoryzacji – Bogusław Pijanowski oraz dr Marek Łepkowski;
  • Zastępca Dyrektora Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej – płk dr hab. inż. Przemysław Simiński - profesor WITPiS;
  • Przedstawiciel INNIO - Jenbacher Sp. z o.o. – Karolina Strzelczyk.

Podczas spotkania omówione zostały zmiany, które niesie za sobą wejście w życie tzw. Ustawy 2.0 „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”.

Ważnym elementem spotkania było również omówienie realizowanego przez Wydział Mechaniczny programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Doktoraty wdrożeniowe”, informację przedstawił Prodziekan ds. naukowych dr hab. inż. Piotr Rybak – prof. WAT.

Prodziekan WME ds. kształcenia prof. dr hab. inż. Marian Klasztorny przedstawił aktualne kierunki studiów i specjalności realizowane przez wydział oraz możliwość wykorzystania potencjału firm będących członkami Forum do realizacji przez studentów praktyk i staży.

W ramach spotkania przedstawiona została również oferta badawczo-rozwojowa jednostek Wydziału Mechanicznego: Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej, Instytutu Budowy Maszyn oraz Instytutu Pojazdów Mechanicznych i Transportu.

Istotnym punktem spotkania była również prezentacja firmy INNIO - Jenbacher sp. z o.o., podczas której oprócz zapoznania uczestników z zakresem działalności firmy przedstawiona została oferta dla studentów, przede wszystkim w zakresie udziału w stażach oraz szkoleniach w ramach zespołów materiałowych.

Zarówno prowadzący jak i goście wyrazili ogromną nadzieję na poszerzenie dotychczasowych obszarów wspólnych aktywności.

 

   

 

 

 

Tekst: mgr Katarzyna Kucharska
Zdjęcia: mgr Katarzyna Kucharska

 


 Home...